Tegoroczne Sympozjum Arystotelesowskie pod hasłem „Główne pojęcia filozofii Arystotelesa” odbędzie się w dniach 12-14 października w Kazimierzu Dolnym (Dom Pracy Twórczej KUL „Rajchertówka”). W Sympozjum wezmą udział głównie studenci i doktoranci Wydziału Filozofii KUL oraz goście z innych ośrodków naukowych. W programie m.in. znajdą się refleksje zarówno nad Arystotelesowską metafizyką, jak i logiką, antropologią czy polityką.

 

XXIX Sympozjum Arystotelesowskie
Główne pojęcia filozofii Arystotelesa

Kazimierz Dolny („Rajchertówka”)

12-14 października 2018

 

Piątek 12.10.2018 (obradom przewodniczy Katarzyna Stępień)

 • 15.15 – Otwarcie sympozjum – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz – inicjator i opiekun Sympozjów Arystotelesowskich
 • 15.20 Arystoteles – fundator filozoficznego realizmu - prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Studium Philosophique-Etique-Social Jean Paul II, Paryż; Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL)
 • 15.40 Aktualność oceny ustrojów państwowych u Arystotelesa – Ignacy Wiński (II lic. KUL)
 • 16.00 Możliwość perypatetyckiej historiozofii - Marek Kaszyca (II lic. KUL)
 • 16.20 Dyskusja
 • 16.30 Arystotelesa koncepcja przyczyn - Agata Anna Hyrlik (II lic. KUL)
 • 16.40 Kontrowersja dotycząca Arystotelesa definicji człowieka – dr hab. Krzysztof Wroczyński (KUL)
 • 17.10 Dyskusja
 • 17.20 Wkład Arystotelesa w kształtowanie się koncepcji prawa naturalnego – dr hab. Katarzyna Stępień (Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL)
 • 17.45 Arystotelesa koncepcja Absolutu - Jakub Ptasiński (III lic. KUL)
 • 18.00 Himalaje – dawniej i dziś – spotkanie z dr hab. Krzysztofem Wroczyńskim, uczestnikiem wypraw
 • 18.30 Kolacja
 • 20.00 Dyskusje perypatetyckie: Australia oczami Europejczyka – ks. mgr Artur Wójtowicz

 

Sobota 13.10.2018 (obradom przewodniczy Jakub Ptasiński)

 • 9.00 Śniadanie
 • 10.15 Akt i możność w metafizyce Arystotelesa - ks. dr hab. Tomasz Duma (Katedra Metafizyki KUL)
 • 10.20 Dlaczego woda się nie pali, a człowiek różni się od kamienia. Atomizm kontra hylemorfizm – ks. mgr Michał Buraczewski (dokt. KUL)
 • 10.50 Dyskusja
 • 11.05 Arystotelesa koncepcja małżeństwa – prof. dr hab. Marek Czachorowski (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz)
 • 11.30 Elementy syntezy w metafizyce – ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (Katedra Metafizyki KUL)
 • 12.00 Problem substancji w filozofii Arystotelesa i w filozofii analitycznej – lic. Bernadetta Szuper (mgr KUL)
 • 12.15 Dyskusja13.00 Obiad
 • 14.00 „Arystoteles z popiersiem Homera” Rembrandta Harmenszoona van Rijna. Propozycja interpretacji - ks. mgr Łukasz Libowski (dokt. KUL)
 • 14.30 Rozumienie mądrości – o. mgr Krzysztof Flis (dokt. KUL)
 • 15.00 Rozumienie męstwa – lic. Barbara Paćkowska (mgr KUL)
 • 15.15 Dyskusja
 • 15.40 Arystotelesa cel i funkcje sztuki – analiza założeń i ich współczesna nośność – mgr Jan Tarnas (dokt./historia sztuki KUL)
 • 16.10 Dyskusja
 • 16.30 Rozumność a natura ludzka – dr hab. Arkadiusz Gudaniec (Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL)
 • 17.45 Bóg-obecność i Bóg-zasada. Od mitologii do metafizyki i z powrotem do mitologii – mgr Wojciech Olszak (dokt. KUL)
 • 18.00 Dyskusja
 • 18.30 Kolacja
 • 19.30 Dyskusje perypatetyckie

 

Niedziela 14.10.2018 (obradom przewodniczy Jakub Ptasiński)

 • 9.00 Śniadanie
 • 9.45 Teoria jako podstawa kultury klasycznej – ks. dr Grzegorz Martyna (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, Sandomierz)
 • 10.15 Punkt wyjścia w filozofii – Arystoteles i Kartezjusz – mgr Piotr Biłgorajski (dokt. KUL)
 • 10.25 Rozumienie państwa i polityki u Arystotelesa – dr hab. Zbigniew Pańpuch (Katedra Metafizyki KUL)
 • 10.55 Arystotelesa koncepcja człowieka w interpretacji M. A. Krąpca – mgr Mikołaj Turyk (dokt. KUL)
 • 11.10 Dyskusja
 • 11.40 Arystotelesa problem wartości logicznej zdań o przyszłości (o przyszłych zdarzeniach przygodnych) – mgr Elżbieta Drozdowska (dokt. KUL)
 • 11.50 O dowodzeniu w sylogistyce Arystotelesa – Weronika Ulrich (II lic.)
 • 12.10 Dyskusja
 • 12.30 Nieodzowność teleologii w ujęciu Roberta Spaemanna - ks. dr hab. Józef Kożuchowski (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Gdańsk; WSD, Elbląg)
 • 12.50 Dyskusja
 • 13.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad – prof. Włodzimierz Dłubacz
 • 13.10 Obiad i spacer

 

Uczestnicy Sympozjum: Piotr Gancarz (KUL), Michał Chaciński (KUL), Zuzanna Mulińska (KUL), Wiktoria Świerczyńska (KUL), Beata Kusy-Kołodziejczyk, Łukasz Kołodziejczyk (KUL), dr Andrzej Stefańczyk (KUL)

Miejsce obrad: „Rajchertówka” - Dom Pracy Twórczej KUL, ul. Puławska 94, 20-120 Kazimierz Dolny

Organizator: Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL, Katedra Metafizyki KUL (e-mail: tomasak@kul.pl)

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2018, godz. 07:36 - Andrzej Zykubek