W sobotę 29 września 2018 r. przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Do egzaminów przed 60 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło niemal 7 000 osób.

 Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:

- na aplikację adwokacką - 2 490 osóbzdały 1 372 osoby, co stanowi 55,1 % 

na aplikację radcowską - 3 674 osobyzdało 1 911 osób, co stanowi 52% 

na aplikację notarialną - 596 osóbzdało 195 osób, co stanowi 32,7% 

na aplikację komorniczą - 179 osóbzdały 83 osoby, co stanowi 46,4% 

            Do egzaminu na aplikację adwokacką na Podkarpaciu przystąpiło 105 kandydatów, w tym kilkunastu naszych absolwentów prawa KUL w Stalowej Woli. Gratulujemy wszystkim zdanego egzaminu!

Jesteśmy z Was dumni!

Gratulujemy panu Maciejowi Tokarskiemu, tegorocznemu absolwentowi, czwartego wyniku na Podkarpaciu i bardzo wysokiej lokaty na liście ogólnopolskiej wśród wyników uzyskanych na egzaminie na aplikację adwokacką!

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018, godz. 09:40 - Małgorzata Wolak