SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Monika BARTNIK (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),

Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie HIV i AIDS; s. 7-15; pdf

Streszczenia

 

Paweł LIPOWSKI (Uniwersytet Jagielloński),

Realizacja szczepień ochronnych – implikacje prawne; s. 17-29; pdf

Streszczenia

 

Wojciech LIS (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Działania podejmowane w przypadkach zakażeń i chorób zakaźnych ze względu na ochronę bezpieczeństwa obywateli; s. 31-50; pdf

Streszczenia

 

Katarzyna MEŁGIEŚ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Licencja przymusowa eksportowa jako publicznoprawny instrument zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym; s. 51-68; pdf

Streszczenia

 

Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Prawne instrumenty wspierające bezpieczeństwo epidemiczne biorców ludzkich komórek, tkanek i narządów; s. 69-89; pdf

Streszczenia

 

Jolanta PACIAN (Uniwersytet Medyczny w Lublinie),

Przeciwdziałanie zakażeniom i chorobom zakaźnym w podmiotach leczniczych w kontekście zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej; s. 91-106; pdf

Streszczenia

 

Monika SADOWSKA (Uniwersytet Medyczny w Lublinie),

Dowodzenie związku przyczynowo-skutkowego w sprawach o zakażenia szpitalne; s.107-120; pdf

Streszczenia

 

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Katarzyna ARCISZEWSKA, Agnieszka WOJCIESZAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Dokonane oraz projektowane zmiany w polskiej regulacji dotyczącej ratownictwa medycznego – wybrane zagadnienia; s. 123-137; pdf

Streszczenia

 

Andrzej SIWIEC,

Glosa do orzeczenia NSA z dnia 6 października 2016 r., II GSK 3491/15; s.139-151; pdf

Streszczenia

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Rezolucja nr 2009/6 Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) [tłum. Ewa Zabrotowicz; oprac. meryt. Katarzyna Mełgieś]; s. 155-160; pdf

 

 

RECENZJE

 

Kamil Mamak, Prawo karne przyszłości, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer, s. 262 (rec. Zuzanna B. Gądzik); s. 163-168; pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

 

Nowe kierunki w prawie administracyjnym, Lublin, 12 maja 2017 r. (Wojciech Wytrążek); s. 171-173; pdf

 

I Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego – „Prawa człowieka a nowe technologie”, Lublin, 31 maja 2017 r. (Robert Tabaszewski); s. 174-176; pdf

 

VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej „Efektywna ochrona sądowa – rzymskie korzenie i instytucje współczesne”, Lublin, 2 czerwca 2017 r. (Katarzyna Kajmowicz); s. 177-188; pdf

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2017 r. (Agnieszka Romanko); s. 189-192; pdf

 

Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, Nałęczów 5–6 czerwca 2017 r. (Monika Münnich); s. 193-200; pdf

 

Forum Spółdzielcze 2017. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości, Lublin, 7 czerwca 2017 r. (Aneta Biały); s. 201-2017; pdf

 

Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II, Lublin, 9 czerwca 2017 r. (Konrad DydaMarta Ordon); s. 208-210; pdf

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Grupy Polskiej International Law Association. Kadencja zarządu 2013–2017 (Anna Czaplińska); s. 211-216; pdf

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń–marzec 2017 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik); s. 219-222; pdf

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2019, godz. 10:45 - Monika Popek