dr Piotr T NowakowskiPiotr Tomasz Nowakowski (ur. 1974 w Tychach) - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, publicysta, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jest członkiem International Cultic Studies Association z siedzibą na Florydzie (USA).

Pełni funkcję sekretarza ds. współpracy z zagranicą kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina” (wydawanego przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), jest też korespondentem na Europę Wschodnią kwartalnika „ICSA Today” (USA), członkiem redakcji (tzw. member of Editorial Board) rocznika „International Journal of Cultic Studies” (USA), oraz członkiem redakcji (tzw. consulting editor) kwartalnika „Journal of Educational Review” (Nigeria).

 

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych:

profilaktyka społeczna, praca socjalna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika mass mediów, filozofia wychowania ze szczególnym uwzględnieniem aretologii.

 

Najważniejsze publikacje:

Nowakowski P. T. (red.), Sekty jako problem współczesności, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice 2008 (afiliacja WZNoS KUL JP II, GWSP Mysłowice; rec. nauk. prof. Jurij Paczkowski).

Nowakowski P. T. (red.), The Phenomenon of Cults from a Scientific Perspective, Dom Wydawniczy Rafael, Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Cracow 2007 (afiliacja WZNoS KUL; recenzja naukowa: prof. José Manuel Martinez – Universidad Autónoma de Madrid).

Nowakowski P. T., Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych. Analiza antropologiczno-etyczna, Maternus Media, Tychy 2004, ss. 384.

Nowakowski P. T., Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Maternus Media, Tychy 2002, ss. 112.

Nowakowski P. T., Sekty – oblicza werbunku, Maternus Media, Tychy 2001, ss. 221.

Nowakowski P. T., Sekty  – co każdy powinien wiedzieć, Maternus Media, Tychy 1999, ss. 112.

Nowakowski P. T. (red.), Higher Education in Nigeria: Selected Aspects, ISBN: 9781426929724, Trafford Publishing,Bloomington,IN 2010, stron: 308 (afiliacja WZNoS KUL; recenzja naukowa: B. F. Adeoye, PhD).

Nowakowski P. T., Kowalski M., Word and Image in the Media: Educational Aspects, „Journal of Educational Review” (Serials Publications – New Dehli,India), January/March 2010, ISSN 0975-4792, nr 1 (3), s. 105-109 (afiliacja WZNoS KUL JP II).

Nowakowski P. T., The Academic as Knowledge Purveyor: Deontological Considerations, „International Journal of Arts and Sciences” 2010, nr 3 (8), ISSN 1944-6934, s. 487-495 (afiliacja WZNoS KUL JP II).

Nowakowski P. T., Aspectos éticos en la verificación de los conocimientos de los estudiantes. El contexto polaco, „Yachay” Universidad Católica Boliviana „San Pablo”, Cochabamba (Boliwia) 2009, r. 26, nr 50, ISSN 1016-8257, s. 103-112 (język hiszpański) (afiliacja WZNoS KUL JP II; recenzja naukowa: dr Juan Gonzales et al.).

Nowakowski P. T., Cases Involving Cultic Group Infiltration into Educational Institutions in Poland: Preventive Aspects, „Journal of Educational Review” (Serials Publications – New Dehli, India), January/June 2009, t. 1, nr 1/2, ISSN 0975-4792, s. 41-45 (afiliacja WZNoS KUL JP II).

Nowakowski P. T., Methods of Recruitment to Cults: The Social Influence Perspective, „Visnyk. Sociological Studies on Contemporary Society: Methodology, Theory, Methods“ 2009, nr 844, ISSN 0453-8048, s. 191-194 (afiliacja WZNoS KUL JP II).

Nowakowski P. T., The Polish State and the Cult Problem: Preventive Aspects, w: The Phenomenon of Cults from a Scientific Perspective, red. tenże, ISBN 978-83-75690-25-5, Dom Wydawniczy Rafael, Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Cracow 2007, s. 486-490 (afiliacja WZNoS KUL; recenzja naukowa: prof. José Manuel Martinez – Universidad Autónoma de Madrid).

Nowakowski P. T., Trabajo del profesorado universitario según lo evalúan los estudiantes, „Educação”  PUCRS, Porto Alegre (Brazylia), wrzesień-grudzień 2007, r. XXX, nr 3 (63), s. 547-556 (afiliacja WZNoS KUL; recenzja naukowa: prof. Maria Helena Bastos).

Nowakowski P. T., Kváziterapeutický aspekt v pôsobení poľskej sekty Nebo, prel. A. Filipek, w: Alternatívne liečebné metódy s presahmi do náboženstiev, red. M. Lojda, ISBN 80-89096-25-5, Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, Bratislava 2006, s. 129-138 (język słowacki) (afiliacja WZNoS KUL; bez recenzji naukowej).

Nowakowski P. T., Rodzina w społeczeństwie informacyjnym – integracja czy dezintegracja?, „Ethos” 2005, rok 18, nr 69-70, PL ISSN 0860-8024, s. 378-392 (bez afiliacji; recenzja naukowa: Rada Naukowa Instytutu Jana Pawła II KUL).

 

Zorganizowane sesje:

Dyrektor wykonawczy (Executive Director) konferencji naukowej nt. Systematic Abuse in Cults: Testimonies and Evidence, European Federation of Centres of Research and Information on Sectarianism (FECRIS), RORiJ (Ruch Obrony Rodziny i Jednostki), College of Education and Administration in Poznań, Warsaw, 7 May 2011.

Koordynator programu Międzynarodowego Sympozjum nt. Selected Aspects of Social Work and Health Care in Poland and Finland, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kouvola (Finland), 19 May 2011.

Moderator drugiej części międzynarodowej konferencji naukowej nt. Systematic Abuse in Cults: Testimonies and Evidence, European Federation of Centres of Research and Information on Sectarianism (FECRIS), RORiJ (Ruch Obrony Rodziny i Jednostki), College of Education and Administration in Poznań, Warsaw, 7 May 2011, godz. 14:30-16:00.

Moderator sesji łotewskiej podczas Międzynarodowego Seminarium nt. Authorities and Values of the Youth: Polish and Latvian Contexts, Ekonomikas un kultūras augstskola, Riga (Latvia), 7 June 2011, godz. 12:35-13:20.

Moderator sesji zatytułowanej Cults, Youth & Family podczas międzynarodowej konferencji naukowej nt. Controversies on Cults, College of Education and Administration in Poznań, Poznań, 5 May 2011, godz. 14:40-15:25.

Przewodniczący Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji naukowej nt. Controversies on Cults, College of Education and Administration in Poznań, Poznań, 5 May 2011, godz. 14:40-15:25.

Przewodniczący sesji naukowej Developments in Poland – w ramach ICSA Annual International Conference, International Cultic Studies Association, Atención e Investigación de Socioadicciones (AIS), Universitat de Barcelona, Info-Cult/Info-Secte, Barcelona (Spain), 7-9 July 2011, godz. 9:00-10:30.

Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji nt. Pomoc osobom z zaburzeniami mowy w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, 26 kwietnia 2010.

Przewodniczący sesji naukowej nt. Teaching and Education (I) – w ramach International Conference for Academic Disciplines, University of Nevada, Las Vegas (USA), 17 March 2010, godz. 9:00-9:55.

Przewodniczący stołu dyskusyjnego (discussion table) nt. The Cult Scene in Europe – w ramach ICSA Annual International Conference, International Cultic Studies Association, Fort Lee, NJ (USA), 2 July 2010.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Supportu Akademickiego nr 1 zatytułowanego Wyzwania promotorstwa, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, 4 grudnia 2010.

Przewodniczący sesji zamkniętej Supportu Akademickiego nr 1 zatytułowanego Wyzwania promotorstwa, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, 4 grudnia 2010.

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji na temat czytelnictwa, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, 8 grudnia 2010.

Członek Komitetu Organizacyjnego International Conference Cultic Groups in Society: Prevention, Information, and Assistance, International Cultic Studies Association, Info-Cult/Info-Secte, Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (ONAP), Sette Religioni e Spiritualità (SRS), SOS – Abusi Psicologici, Istituto Madonna del Carmine, Roma (Italy), September 18-19, 2010.

Członek Komitetu Organizacyjnego i Programowego International Seminar To the 50 Anniversary of the First Obedience-Experiments of Stanley Milgram, Bard College (USA), Columbia University (USA), Fordham University (USA), University of Liverpool (UK), Moscow State Regional Social-Humanitarian Institute [The former Kolomna State Teacher Training College] (Russia), Peoples’ Friendship University of Russia, and State Academic University of the Humanities (Russia) at Moscow (Peoples’ Friendship University of Russia, State Academic University of the Humanities) and Kolomna (Moscow State Regional Social-Humanitarian Institute [The former Kolomna State Teacher Training College]) (Russia), November 15-20, 2010.

Członek Komitetu Naukowego 4th European Conference on Games Based Learning, The Danish School of Education, University of Aarhus, Copenhagen (Denmark), October 21-22, 2010.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji Naukowej nt. Sekta a osoba, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, 20 kwietnia 2009.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji Naukowej nt. Niebezpieczne substancje: Pigułka gwałtu, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, 20 listopada 2009.

Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej nt. Niebezpieczne substancje: Problem nadużywania leków, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, 14 grudnia 2009.

Zastępca przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji Naukowej nt. Niebezpieczne substancje: Dopalacze, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, 19 października 2009.

Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowego Seminarium Naukowego Styl i jakość życia współczesnego człowieka, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, 7 maja 2009.

Członkostwo w Komitecie Naukowym Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: osiągnięcia, problemy, perspektywy, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, 17 kwietnia 2008.

 

Projekty badawcze:

Projekt badawczy zatytułowany Australijskie organizacje zajmujące się problematyką sekt (Australian Organizations Focusing on the Problem of Cults); czas realizacji: March 1, 2011 – July 5, 2011. Koordynator projektu: Piotr T. Nowakowski, PhD, The John Paul II Catholic University of Lublin – Off-Campus Faculty of Social Sciences in Stalowa Wola (Poland); współwykonawca: Stephen Mutch, PhD, LLB (UNSW), Macquarie University – Modern History, Politics and International Relations, Sydney (Australia).

Projekt badawczy w Universityof Southern California, Schoolof Social Work(Los Angeles, USA); tytuł projektu: Problem przemocy wewnątrzszkolnej w Kalifornii: aspekt profilaktyczny (The Problem of School Violence in California: Preventive Aspects); czas pobytu: March 19-23, 2010 (project organized as part of the project EU Modern ICT Technologies in Propagation of the Achievements of Academic Research).

Projekt badawczy zatytułowany Deontologiczne aspekty postaw pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych sfinansowany przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Kardynała Augustyna Hlonda w Mysłowicach; czas realizacji: styczeń 2006 – czerwiec 2007.

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 14:37 - Małgorzata Wolak