Tytuł projektu badawczego:

Staropolskie misterium Męki Pańskiej Simona Ferdinanda Lechleitnera i Józefa Zeidlera

Projekt realizowany w ramach programu "Muzyka" (edycja 2022) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

Kierownik projektu:
dr Andrzej Gładysz (KUL, Instytut Nauk o Sztuce).

Kierownik artystyczny:
dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka (KUL, Instytut Nauk o Sztuce).

 


 

Tytuł projektu badawczego:

Muzyka bożonarodzeniowa Władysława Brankiewicza

Projekt realizowany w ramach programu "Muzyczny ślad" (edycja 2022)

finansowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

Kierownik projektu:

dr Andrzej Gładysz (KUL, Instytut Nauk o Sztuce).

Kierownik artystyczny:

dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka (KUL, Instytut Nauk o Sztuce).

 


 

Tytuł projektu badawczego:

Rękopiśmienny psałterz z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej w aspekcie tradycji liturgiczno-muzycznej.

 

Projekt realizowany w ramach programu "Muzyczny ślad" (edycja 2021)

finansowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

Kierownik projektu (wykonawca merytoryczny):

Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski (KUL, Instytut Nauk o Sztuce).

 


 

Tytuł projektu badawczego:

Dialogus de Passione Christi Domini ex F Ferdinanda Simona Lechleitnera - edycja i wydanie kompozycji.

 

Projekt realizowany w ramach programu "Muzyczny ślad" (edycja 2021)

finansowany przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Kierownik projektu (wykonawca merytoryczny):

dr Andrzej Gładysz (KUL, Instytut Nauk o Sztuce).

 


 

 

Tytuł projektu badawczego:

Szkoła czytania muzyki (c. 1863-1868) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda nauczania muzyki

 

Projekt realizowany w ramach programu „Białe plamy - muzyka i taniec” (edycja 2020/2021) finansowany przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Kierownik projektu (wykonawca merytoryczny):
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz (KUL, Instytut Nauk o Sztuce).

 


 

moniuszko_-_logo_projektu_zm

 

Tytuł projektu badawczego:

Pamiętnik do nauki harmonii (1871) Stanisława Moniuszki. Zapomniana XIX-wieczna metoda uczenia harmonii. PROJEKT ZAKOŃCZONY 30 kwietnia 2020 r.

 

Projekt realizowany w ramach programu „Białe plamy - muzyka i taniec” (edycja 2019/2020) finansowany przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Kierownik projektu (wykonawca merytoryczny):
dr hab. Miłosz Aleksandrowicz (KUL, Instytut Nauk o Sztuce).

 


 

 

 

Tytuł projektu badawczego:

Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi „Traktatu o harmonii” („Traité de l’harmonie”, Paris 1722) Jeana Philippe’a Rameau. 

 

Projekt finansowany w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, moduł Uniwersalia (2.2 I/2018) Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (22H 18 0234 86), realizowany we współpracy z Katedrą Organów i Klawesynu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Zespół badawczy:

1. dr hab. Miłosz Aleksandrowicz (KUL, Instytut Nauk o Sztuce - Muzykologia) - kierownik projektu, wykonawca merytoryczny.

2. dr hab. szt. muz. Jarosław Wróblewski (UMFC) - wykonawca merytoryczny.

 


Tytuł projektu badawczego: 

„Missa in defectu unius contraaltus” Bartłomieja Pękiela. Charakterystyka i opracowanie wydania źródłowo-krytycznego nowo odnalezionego przekazu utworu ze zbiorów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej


Projekt indywidualny realizowany w ramach programu „Białe plamy – muzyka i taniec” finansowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.


Wykonawca merytoryczny: dr Marek Bebak (KUL, Instytut Nauk o Sztuce - Muzykologia)

 


Tytuł projektu badawczego:

Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów. 

 

Projekt realizowany w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, moduł Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (31H 17 0469 84) przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie.

 

Zespół badawczy:

1. prof. dr hab. Jan Szymczak - kierownik projektu, wykonawca merytoryczny.

2. dr Andrzej Gładysz (KUL, Instytut Nauk o Sztuce - Muzykologia) - wykonawca merytoryczny.

 


Tytuł projektu badawczego: 

Krytyczna edycja źródłowa III i IV tomu Dziennika czynności naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943. 

 

Projekt realizowany w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, moduł Dziedzictwo Narodowe (I/2017) Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (11H 17 0179 85) przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL.

 

Zespół badawczy:

1. dr hab. Jarosław Rabiński (KUL) - kierownik projektu, wykonawca merytoryczny.

2. dr Andrzej Gładysz (KUL, Instytut Nauk o Sztuce - Muzykologia) - wykonawca merytoryczny.

 


Tytuł projektu badawczego: 

Monumenta Musicae in Polonia – edycje źródłowo-krytyczne i faksymilowe – kontynuacja. („Tabulatura organowa Jana z Lublina – repertuar muzyczny” edycja źródłowo-krytyczna wraz z tekstami wstępów i komentarzy)

 

Projekt realizowany w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, moduł Dziedzictwo Narodowe I/2017 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (11H 17 0125 85) realizowany przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Zespół badawczy:
1. dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. PAN (Instytut Sztuki PAN) – kierownik projektu
2. prof. dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska (UJ, Instytut Muzykologii) – wykonawca merytoryczny
3. dr Marek Bebak (KUL, Instytut Nauk o Sztuce - Muzykologia) – wykonawca

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022, godz. 07:33 - Miłosz Aleksandrowicz