Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka ustanawia godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych w dniu 31.10.2018 od godziny 14:00.

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2018, godz. 16:27 - Katarzyna Zając