Działalność Koła Edytorów KUL w roku akademickim 2005/2006

• 18-20 listopada 2005 – III Warsztaty Młodych Edytorów w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym zorganizowane przez Katedrę Tekstologii i Edytorstwa we współpracy z Kołem Edytorów KUL. Spotkanie zgromadziło studentów i młodych pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z udziałem prof. J. Gruchały), Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (pod opieką prof. J.F. Ferta). Studenci, doktoranci i doktorzy wygłosili w sumie ponad 20 referatów, niektórzy przedstawiali prezentacje multimedialne. Wystąpienia edytorów polonistyki KUL dotyczyły głównie Arwa Stanisława Czycza oraz literatury współczesnej. Referaty wygłoszone podczas sesji zostaną wydane w formie książki

• grudzień 2005 – członkowie Koła pod kierunkiem opiekuna wykonali korektę książki z materiałami z III Warsztatów Edytorskich, które ukażą się w 2006 r. w serii wydawanej przez Katedrę Tekstologii i Edytorstwa U źródła

• listopad–grudzień 2005 – reorganizacja Koła: wybór nowego zarządu, nabór nowych członków; przyznanie Kołu siedziby

• grudzień 2005 – wydanie pierwszego numeru „Ofensywy” – międzyuczelnianego pisma o charakterze kulturalno-społecznym, redagowanego we współpracy ze studentami Koła Dziennikarskiego Wydziału Politologii UMCS. Dział Literatura i teatr zredagował Lech Onak, korektą artykułów zajęli się członkowie Koła

• 18 stycznia 2006 – spotkanie z przedstawicielami częstochowskiego wydawnictwa Święty Paweł, połączone z promocją Pisma Świętego Nowego Testamentu i Psalmów. Wydawca, ks. Wojciech Turek, opowiedział o pracy nad nowym przekładem Pisma Świętego z języków oryginalnych, w formie prezentacji multimedialnej przedstawił najnowszą ofertę wydawnictwa. Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, wykładowca Pisma Świętego, mówił o teologicznych aspektach wydania. Prof. Mirosława Ołdakowska-Kufel, kierownik Katedry Literatury Współczesnej KUL, mówiła na temat współpracy polonistów. Patronat medialny: Radio eR, Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”

• marzec 2006 – wydanie drugiego numeru „Ofensywy”

• marzec-kwiecień 2006 – konkurs na logo Koła Edytorów

• 29 marzec 2006 – spotkanie z prezenterką Radia Lublin p. Anetą Wójciszyn, które dotyczyło tematu Literatura w radiu. Aneta Wójciszyn opowiedziała, jak przygotowuje program Rozmowy o książkach, przedstawiła kulisy współpracy dziennikarza i wydawców, sposoby zdobywania patronatów medialnych, szczegóły promocji literatury w radiu

• maj 2006 – wydanie trzeciego numeru „Ofensywy”

• maj 2006 – rozpisanie Ogólnopolskiego Konkursu na Krótką Prozę o Tematyce Współczesnej (krótkie formy: opowiadania, fragmenty powieści). Regulamin został wydrukowany w 3. numerze „Ofensywy”. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – grudzień 2006

• 20 maja 2006 – coroczny jednodniowy wyjazd studentów edytorstwa (18 osób) do Warszawy na 51. Międzynarodowe Targi Książki w Pałacu Kultury i Nauki, noc muzeów, spektakl Władza w Teatrze Narodowym

• 18 września 2006 – warsztaty papieru czerpanego w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Architektury Krajobrazu. Pokazy czerpania papieru prowadziła Aleksandra Zuba-Benn, artystka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Akademia Łucznica (tkanina artystyczna, papier ręcznie czerpany). W warsztatach uczestniczyły cztery szkoły: dwie podstawowe, średnia i policealna, w sumie około 150 osób

Autor: Ewelina Dubicka
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2018, godz. 13:21 - Ewelina Dubicka