STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 • Magdalena Lubiarz - uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: ogrodnictwo, nadany 19 września 2017 roku uchwałą Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • ks. Tadeusz Guz - otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 lutego 2017 roku.
 • Piotr Szkołut - uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, specjalność: architektura krajobrazu, nadany 14 października 2015 roku uchwałą Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Jan Kamiński - uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, specjalność: architektura krajobrazu, nadany 24 lutego 2015 roku uchwałą Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
 • ks. Jacek Łapiński - uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie: biologia, specjalność: biologia ogólna, nadany 28 stycznia 2015 roku uchwałą Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Ewa Mackoś-Iwaszko - uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: ogrodnictwo, nadany 25 listopada 2014 roku uchwałą Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Kajetan Perzanowski - otrzymał tytuł naukowy profesora nauk biologicznych, nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 27 marca 2014 roku.
 • Ewa Trzaskowska - uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: ogrodnictwo, nadany 24 marca 2014 roku uchwałą Rady Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
 • Marcin Gawlicki - uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, specjalność: historia i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki, nadany 9 października 2013 roku uchwałą Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Joanna Renda - uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: ogrodnictwo, specjalność: architektura krajobrazu, nadany 25 maja 2011 roku uchwałą Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Piotr Kulesza - uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia sztuki, nadany 10 marca 2010 roku uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY I SZKOLENIA

 • mgr inż. Paweł Adamiec w październiku 2018 roku uzyskał tytuł mistrz florysta.

pa

 

 • dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko w czerwcu 2018 roku ukończyła studia podyplomowe "Grafika komputerowa i DTP" na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.
 • dr Dawid Soszyński w czerwcu 2012 roku ukończył studia podyplomowe "Planowanie przestrzenne" na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
 • dr inż. Jan Kamiński w grudniu 2010 roku ukończył studia podyplomowe "Urbanistyka i gospodarka przestrzenna" na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Autor: Magdalena Lubiarz
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2018, godz. 21:41 - Magdalena Lubiarz