ks. Popiełuszko

 

 

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy na Białostocczyźnie w rodzinie rolniczej jako syn Marianny i Władysława. Na chrzcie św. w rodzinnej parafii w Suchowoli otrzymał imię Alfons (na V roku seminarium imię to zmienił na Jerzy). Szkołę podstawową i liceum ukończył w Suchowoli. W 1965 r. wstąpił do archidiecezjalnego seminarium w Warszawie, w trakcie studiów odbył obowiązkową służbę wojskową w jednostce przeznaczonej dla kleryków, w której poddawani byli oni systematycznej ateizacji.  

 

28 maja 1972 r. w warszawskiej archikatedrze Jerzy Popiełuszko przyjął święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Od 1972 do 1979 r. pracował jako wikariusz w parafiach: Trójcy Św. w Ząbkach, Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu. Mało znanym faktem jest to, że ks. Jerzy w latach 1974–1976 był słuchaczem Studium Pastoralnego Instytutu Teologii Pastoralnej KUL.

 

Ze względu na kłopoty ze zdrowiem w 1979 r. kard. Wyszyński skierował go do pracy w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny,  a także powierzył mu duszpasterstwo średniego personelu medycznego w Warszawie. Od 1980 r. ks. Popiełuszko, jako rezydent parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, związał się z Solidarnością. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc dla internowanych. Od stycznia 1982 r. odprawiał również comiesięczne Mszę św. w intencji ojczyzny w kościele św. Stanisława, które gromadziły ogromne rzesze wiernych i stały się manifestacją patriotyzmu. Nic więc dziwnego, że ks. Popiełuszko znalazł się pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa, która dążyła do ograniczenia działalności ks. Jerzego. W mediach ks. Popiełuszko oskarżany był o uprawianie polityki, a zdaniem ówczesnego rzecznika rządu Jerzego Urbana kapłan był organizatorem „seansów nienawiści”.  We wrześniu 1983 r. Wałęsą zorganizował pierwszą pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę (idea ta kontynuowana jest do dziś). Mimo wielu anonimowych gróźb nie zaprzestał swojej działalności. 19 października 1984 r. w drodze powrotnej z Bydgoszczy został porwany przez funkcjonariuszy SB, torturowany i zamordowany, a jego ciało zostało wrzucone do Wisły pod Włocławkiem. Ciało ks. Jerzego zostało odnalezione dopiero 30 października. Już dwa dni później do warszawskiej kurii wpłynęły pierwsze prośby o beatyfikację. W grudniu 2009 roku papież Benedykt XVI podpisał dokument stwierdzający męczeństwo Popiełuszki, a w czerwcu 2010 roku ks. Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym.

 

 

 

Adam Biela, Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości

 

Nieznany epizod życia księdza Jerzego Popiełuszki - studia w KUL