mgr Anna Suskamgr Anna Suska

 

 

Ukończyłam studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: resocjalizacja. W roku 2018 rozpoczęłam studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek Pedagogika. Dodatkowo w tym samym czasie rozpoczęłam studia magisterskie na tej samej uczelni na kierunku Nauki o rodzinie.

 

Zainteresowania naukowe: wypalenie zawodowe wśród pedagogów i kuratorów sądowych, biografistyka pedagogiczna oraz resocjalizacja młodzieży.

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2018, godz. 17:15 - Katarzyna Sabat