Choć filozofią zajmowano się w KUL od początku istnienia uczelni 10 listopada 1946 r. rozpoczął formalne funkcjonowanie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

 

Jego dziekanem został ks. Józef Pastuszka, organizator tej instytucji powstałej z inspiracji ówczesnego bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Koncepcja wydziału nawiązywała niewątpliwie - co uwidoczniło się już w nazwie - do ideałów filozofii chrześcijańskiej stanowiącej racjonalny fundament światopoglądu chrześcijańskiego, umożliwiający sformułowanie całościowej wizji świata, przekraczającej specjalistyczny wymiar poszczególnych nauk.

 

Od początku istnienia Uniwersytetu jednym z wykładowców filozofii na KULu był założyciel - ks. Idzi Radziszewski. Rektorem uczelni był w latach 1918-1922. Działalność organizacyjna nie pozwoliła wówczas R. na aktywność badawczą, ale rekompensował to solidną aktywnością dydaktyczną.W latach 1918-1922 był prof. zwyczajnym filozofii na Wydziale Teologicznym i na Wydziale Nauk Humanistycznych oraz (1918­-1919) na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2018, godz. 10:05 - Andrzej Zykubek