Uprzejmie informujemy, że Eksperci Index Copernicus w procesie oceny w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST 2017, wyznaczyli dla czasopism wskaźnik Index Copernicus Value za rok 2017 na poziomie:

Studia z Prawa Wyznaniowego – 95.62

Kościół i Prawo – 92.90

Review of Comparative Law – 86.04

Roczniki Nauk Prawnych – 58.85

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania na łamach naszych czasopism.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2019, godz. 23:32 - Marta Ordon