Działalność ekspercka pracowników IAK

 

Nasi pracownicy wykonują ekspertyzy i opracowania na zlecenie instytucji publicznych (dla gmin i samorządów itp.) oraz firm prywatnych w zakresie: urbanistyczno-architektonicznym, przyrodniczo-krajobrazowym, ochrony i pielęgnacji roślin, badań środowiska oraz w zakresie jakości środowiska. Taką działalność prowadzą m.in. prof. dr hab. A. Böhm, prof. dr hab. E. Cichocka prof. dr hab. W. Goszczyński, prof. dr hab. J. Nowak, prof. dr hab. K. Perzanowski, prof. dr hab. T. Stuczyński, dr hab. M. Gawlicki prof KUL, dr. hab. E. Trzaskowska prof KUL,   dr hab. Lubiarz, dr inż. J. Kamiński, dr inż. A. Kułak, dr inż. E. Mackoś-Iwaszko, dr inż. P. Szkołut, dr D. Soszyński.

 

Biorą udział w procedurach nadania stopni naukowych (doktora, doktora habilitowanego, profesora): prof. dr hab. A. Böhm, prof. dr hab. E. Cichocka prof. dr hab. W. Goszczyński, prof. dr hab. J. Nowak, prof. dr hab. K. Perzanowski, prof. dr hab. T. Stuczyński, dr hab. M. Gawlicki, prof. KUL, ks. dr hab. J. Łapiński, prof. KUL.

 

Współtworzą także Rady Redakcyjne czasopism i innych publikacji naukowych

dr hab. L. Dubis, prof. KUL jest członkiem Rady Redakcyjnej Czasopism „Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат” „Фізична географія і геоморфологія”, “Проблеми гірського ландшафтознавства”

dr hab. M. Gawlicki, prof. KUL jest członkiem Rady Redakcyjnej Czasopisma PKN ICOMOS - Ochrona Krajobrazu Kulturowego,

Prof. dr hab. Elżbieta Cichocka była w latach 2007-2012 redaktorem naczelnym Aphids and Other Hemipterous Insects monografii, a później czasopisma Sekcji Hemipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, a dr hab. M. Lubiarz była redaktorem technicznym tego wydawnictwa.

 

Nasi pracownicy wykonują recenzje do czasopism z IF, m. in. Acta Scientiarum Polonorum - Hortorum Cultus, Basic and Applied Ecology, Biodiversity and Conservation, Biological Conservation, Ecological Indicators, Ecology and Evolution, European Journal of Wildlife Research, Folia Horticulturae, Journal for Nature Conservation, Landscape Ecology, Mammal Research, Mammalian Biology, Problemy Ekorozwoju, Ursus, Zoological Studies.

a także w innych czasopismach: Annals of Warsaw, Biuletynu KPZK PAN, Czasopismo Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Polish Journal of Entomology, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Przestrzeń – Ekonomia - Społeczeństwo, Roczniki Bieszczadzkie, Studia Sandomierskie, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zoology and Ecology, The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, Biodiversitas - Journal of Biological Diversity, Topiarius. Landscape Studies, European Bison Conservation Newsletter, Forest Ecosystems.

 

Są także członkami Rad Naukowych i Programowych

prof. dr hab. A. Böhm - Polski Komitet UNESCO

prof. dr hab. K. Perzanowski

 • IUCN European Bison Specialist Group - od 2006 nadal
 • European Bison Conservation Newsletter. Przewodniczący Komitetu Naukowego - od 2008 nadal
 • Zoology and Ecology, Editorial Board - od 2012 nadal
 • Członek Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego - od 2015 nadal
 • Członek Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego - od 2015 nadal
 • Członek Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych - od 2014 nadal
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Żubra. 2014-17
 • Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Rzeszowie - od 2015 nadal
 • Przewodniczący Rady Naukowo - Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie" - od 2015 nadal
 • Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Lublinie - od 2018

prof. dr hab. T. Stuczyński

 • Członek Rady Naukowej IUNG-PIB. Kadencja 2017-2012 – powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr hab. M. Gawlicki, prof. KUL

 • Rada Programowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, członek rady w latach 2014 - 2017
 • Członek Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Wybrzeże
 • Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków w Lublinie, członek rady w latach 2012 – 2016

dr inż. P. Szkołut

 • Rada naukowa LKP Lasy Janowskie, powołana przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, kadencja 2018-2022

dr inż. J. Kamiński

 • Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Prezydent Miasta Lublin, 2011-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Magdalena Lubiarz
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019, godz. 18:55 - Magdalena Lubiarz