Zapraszamy na szkolenie w zakresie promocji pracy i badań naukowych w oparciu o bibliograficzne i bibliometryczne bazy danych, a więc:

 pomoc w uzyskaniu identyfikatora naukowca (ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID)

 pomoc w promowaniu własnego dorobku m.in. poprzez zakładanie kont w serwisach społecznościowych dla naukowców (np. Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar)

 wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SIF, SJR, SNIP) na podstawie baz Web of Science, SCOPUS oraz innych baz o charakterze referencyjnym (np. Google Scholar, CEJSH, Pol-Index)

 poradę na temat jak i gdzie publikować (strategia wyboru czasopisma – nowe wytyczne wg Ustawy 2.0).

Ponadto:

 pomoc w korzystaniu z zasobów elektronicznych (zasady korzystania z multiwyszukiwarki PRIMO oraz poszczególnych baz danych)

 pomoc w tworzeniu warsztatu bibliograficznego

 prezentacja usług i zasobów bibliotecznych

 wskazanie na możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi – pobieranie artykułów, książek oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

 

W środę 12 grudnia 2018 r. po godz. 10.00 pracownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie będzie pełnić dyżur w Bibliotece WZ KUL w Stalowej Woli, ul. Ks. Popiełuszki 10.
Prosimy o zgłoszenie swego udziału w szkoleniu mailowo (jkopacz@o2.pl) lub telefonicznie (696 587 955).

 

books-

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2018, godz. 11:29 - Małgorzata Wolak