W Lublinie zachodzą zmiany w myśleniu i użytkowaniu przestrzeni.
Światowe trendy prowadzą w stronę zrównoważonego rozwoju i nasze miasto powoli wpisuje się w ten nurt. Jak to będzie przebiegać - dziś jeszcze nie wiemy. Spróbowaliśmy to sobie jednak wyobrazić... Gdzie w Lublinie można zlokalizować naturalny plac zabaw? Jak niebawem będziemy poruszali się po Lublinie? Jakie rozwiązania mogą pomóc osobom z niepełnosprawnością? Czy zabawa w mieście dotyczy tylko dzieci? W jaki sposób w mieście można wykorzystać energię wiatrową?

Wizje zmian w Lublinie, które mogą ziścić się szybciej,
niż nam się wydaje zostały przygotowane zostały przez studentów
studiów magisterskich Gospodarki Przestrzennej KUL.

Prezentacje są efektem pracy studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna KUL
na zajęciach p.t. Strategie zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym, prowadzonych przez pana dr inż. Jana Kamińskiego.

Serdecznie zapraszamy!

lublin_przyszlosci

-----------------------------------------------------------------

 

Serdecznie zapraszamy!

Na prezentację efektów staży absolwentek
kierunku Gospodarka przestrzenna KUL w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN.
Oprócz prezentacji efektów pracy na spotkaniu będą też poruszone zagadnienia dotyczące perspektyw zacieśniania współpracy uczelnie-studenci-pracodawcy
w ramach udoskonalania programu staży i budowania w przyszłości ich marki.

Plakat_Gospodarka_przestrzenna

-----------------------------------------------------------------

Nasi studenci współpracują z Lubelskim Instytutem Designu

Lubelski Instytut Designu LPNT S.A. realizuje na zlecenie Miasta Lublin projekt, którego celem jest przeprowadzenie warsztatów (planowanie partycypacyjne) oraz wizji lokalnych w celu przygotowania propozycji poprawy jakości wybranych przestrzeni publicznych z możliwie szerokim uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb użytkowników, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu Lubelski Instytut Designu pracuje ze studentami lubelskich uczelni m.in. z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL i razem ze studentami przygotowuje rekomendacje dotyczące podniesienia standardów przestrzeni publicznej na terenie tzw. "modelowej rewitalizacji" czyli okolic ul Lubartowskiej w Lublinie.

-----------------------------------------------------------------

Absolwent naszego Instytutu, kierunków architektura krajobrazu
i gospodarka przestrzenna pan mgr inż. arch. kraj. Mateusz Kapusta,
w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym
w ramach wydarzenia Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin,
otrzymał trzymiesięczny płatny staż w Urzędzie Miasta.
Wyróżniono pracę „Projekt koncepcyjny Placu Rybnego w Lublinie”
wykonaną pod kierunkiem ks. dr hab. Jacka Łapińskiego, prof. KUL.

-----------------------------------------------------------------

Nasi studenci czynnie włączyli się w przygotowania do istotnego wydarzenia w życiu naszego miasta jakim jest

NOC KULTURY 2018

Zapraszamy na fotorelację na facebooku Instytutu tutaj!

-----------------------------------------------------------------

Pan Matvii Romaniuk, student III roku architektury krajobrazu
(studia I stopnia) został zwycięzcą konkursu projektowego
w kategorii debiutant na Targach Gardenia w Poznaniu,
które odbyły się 22-24 lutego 2018 roku.
Nagrodzony projekt „Prostokąt zmysłów” jest wynikiem pracy
na zajęciach prowadzonych przez dr inż. Piotra Szkołuta.

W kategorii profesjonalista zwyciężył projekt „Cztery pory roku” wykonany
przez naszą absolwentkę panią mgr inż. arch. kraj. Joannę Guzarę.

 

 

gardenia_2018

 

 

 

 

 

 

Autor: Magdalena Lubiarz
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2018, godz. 11:10 - Magdalena Lubiarz