74

Bp prof. Andrzej Czaja - absolwent teologii KUL, wieloletni profesor Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL, biskup diecezji opolskiej - wspomina zaangażowanie studentów oraz reaktywację Koła Naukowego Teologów.