94

Statystycznie rzecz biorąc większość studentów zdaje egzaminy w pierwszym podejściu. Ponieważ jednak statystyka oparta jest na danych doświadczalnych, studenci dobrze wiedzą, że należy minimalizować ryzyko i – jeśli to możliwe – wybierać egzaminatora, u którego szanse powodzenia są większe. Swój egzamin ze statystyki wspomina o. Filip Buczyński OFM - absolwent psychologii KUL, psychoterapeuta, psychoonkolog, założyciel i Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.