Zgodnie z logiką wieku obrasta stopniowo w różne urzędy i obowiązki, które z powodu ich wielości wypełnia coraz gorzej: kierownika Katedry Metodologii Nauk KUL (od 1986 po śmierci śp. ks. prof. S. Kamińskiego), członka kilku redakcji czasopism filozoficznych w KUL i poza; jest członkiem kilku stowarzyszeń, m. in.: Międzynarodowego Instytutu Naukowego "Anthropos”, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Societas Humboldtiana Polonorum. Ostatnio został wybrany na członka Zespołu do Spraw Nagród przy Prezesie Rady Ministrów [1998-2001]. Jego pasja do techniki, komputerów i informatyki znalazła swój praktyczny, chociaż mniej przyjemny wyraz w funkcji pełnomocnika Rektora KUL do spraw komputeryzacji i informatyzacji KUL.

FUNKCJE

 • Kierownik Katedry Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii KUL
 • Wykładowca na Wydziale Filozofii KUL
 • Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych KUL
 • Pełnomocnik Rektora KUL do Spraw Informatyzacji i Komputeryzacji KUL
 • Pełnomocnik Rektora KUL w Radzie Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji (2002- )
 • Wykładowca filozofii w Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie

CZŁONKOSTWO

 • Międzynarodowy Instytut Naukowy Anthropos-Institut / St. Augustin, Niemcy
 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Członek Societas Humboldtiana Polonorum
 • Członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (2000-2002; 2003-2005-2010)
 • Członek Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów (1998-2004)
 • Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (czwarta kadencja 1998-2002)
 • Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN (kadencja 2003-2006)
 • Członek Rady Redakcyjnej pisma filozoficznego „Przegląd Filozoficzny” (od 1992)
 • Członek Rady Redakcyjnej pisma filozoficznego „Roczniki Filozoficzne”, z. 2
 • Członek kolegium redakcyjnego "Ethos" Instytutu Jana Pawła II
 • Członek Rady Redakcyjnej pisma filozoficznego „Principia” (1999- )
 • Członek Rady Programowej „Studia z filozofii niemieckiej” Toruń (1994-)
 • Członek Rady Konsultacyjnej encyklopedii „Religia” PWN
 • Członek Komitetu Badań Naukowych Sekcji Filozofii H01A (1997- ; aktualnie 2003 w czasie trwania XXV konkursu projektów badawczych)
 • Editiorial Adviser for the "European Journal for Philosophy of Religion" (since 2007)
 • Członek Prezydium Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN (kadencja 2007-2010)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki
Autor: Andrzej Bronk
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2008, godz. 07:34 - Andrzej Bronk