Prosimy o zapoznanie się z decyzją ks. Prorektora ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych ws. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2018/2019.

 

W imieniu ks. Prorektora ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych zapraszamy doktorantów, którym przyznano wyżej wymienione strypendium na spotkanie w dniu 13 grudnia 2018 r., godz. 13.00, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa

 

stypendium projakościowe - ostateczna lista rankingowa, I rok

 

stypendium projakościowe - ostateczna lista rankingowa od II roku

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2019, godz. 10:31 - Adam Jankowski