W setną rocznicę pierwszej inauguracji roku akademickiego - 8 grudnia 2018 r. o godzinie 15:00 w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miała miejsce promocja książki autorstwa prof. Adama Bieli pod tytułem: Idzi Radziszewski. Charyzmatyczny psycholog.

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Ksiądz Profesor Stanisław Fel, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie osoby Idziego Radziszewskiego dla całej społeczności uniwersyteckiej jako propagatora nauki psychologii na wszystkich kierunkach studiów.

W dalszej części spotkania w tematykę książki wprowadziło licznie zabranych gości wystąpienie Autora książki, Profesora Adama Bieli, pt.; „Osoba księdza profesora Idziego Radziszewskiego i jego charyzmatyczne dzieła”. Wykład zachęcił do bliższego zapoznania się z wydaną właśnie książką.

Całość spotkania poprowadził prof. Zbigniew Zaleski, który jest autorem wprowadzenia do książki.

1

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 10:52 - Małgorzata Bąk