Pan Dziekan WPPKiA zaprasza studentów doktorantów Wydziału na spotkanie z Kolegium Dziekańskim WPPKiA w sobotę 12 stycznia 2019 roku, sala CTW-302, godz. 10.30. Tematem spotkania będą sprawy związane z przewodami doktorskimi w świetle Ustawy 2.0.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2019, godz. 14:31 - Adam Jankowski