Recenzje wydawnicze sporządzone przez dr hab. Elżbietę Szczot, prof. KUL

***

 1. Recenzent w latach 2012, 2013, 2014 artykułów do czasopisma ogólnopolskiego „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Finansów i Prawa” w Bielsku Białej;
 2. Recenzent w roku 2012 artykułów do czasopisma ogólnopolskiego  „Studia Salvatoriana Polonica”;
 3. Recenzent w roku 2013 artykułów do czasopisma ogólnopolskiego „Kościół i Prawo”;
 4. Recenzent w roku 2014 artykułów do czasopisma ogólnopolskiego „Kościół i Prawo”;
 5. Recenzent w roku 2014 artykułów do czasopisma ogólnopolskiego „Roczniki Nauk Prawnych”;
 6. Recenzent wydawniczy Księgi pamiątkowej dedykowanej Ks. prof. Józefowi Krukowskiemu: „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo”. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak, TN KUL, Lublin 2014, ss. 936;
 7. Recenzent w roku 2015 artykułów do czasopisma ogólnopolskiego „Kościół i Prawo”;
 8. Recenzent w roku 2015 artykułów do czasopisma ogólnopolskiego „Roczniki Nauk Prawnych”;
 9. Recenzent w roku 2016 artykułów do czasopisma ogólnopolskiego „Roczniki Nauk Prawnych”;
 10. Recenzent czasopisma ogólnopolskiego „Annales Canonici Monografiae”, 2016 (Kraków);
 11. Recenzent w roku 2016 artykułów do czasopisma Ecumeny & Law;
 12. Recenzent w roku 2018 artykułów do czasopisma “Ecumeny & Law”.
Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 21:24 - Magdalena Sawa