dr Ambroży Mituś - autoreferat

 

dr Ambroży Mituś - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

 

 

komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz - przewodniczący
dr hab. Michał Domagała - sekretarz
dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska - recenzent
dr hab. Przemysław Szustakiewicz - recenzent
ks. dr hab. Stanisław Fundowicz - recenzent
dr hab. Piotr Lisowski - członek komisji
prof. dr hab. Dariusz Dudek - członek komisji

harmonogram:
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 28.09.2018 r.
powołanie komisji habilitacyjnej: 8.01.2019 r.
nadanie stopnia:

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2019, godz. 13:49 - Adam Jankowski