Konferencja prasowa KUL i UMCS

Wspólny projekt KUL i UMCS "Inkubator innowacyjności" zakończył się i został podsumowany na konferencji prasowej z udziałem Rektorów obu uczelni oraz przedstawicieli zespołów badawczych, które otrzymały w nim finansowanie. Dariusz Zapała, jako kierownik zespołu reprezentował Katedrę Psychologii Eksperymentalnej, gdzie realizowany był projekt przedwdrożeniowy "Prototyp urządzenia do rehabilitacji funkcji motorycznych".
Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 19:34 - Piotr Francuz