Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało

Zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Zespoły doradcze dla poszczególnych dyscyplin powołane zostały na okres od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Wśród członków znaleźli się także naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia!

 

 

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2019, godz. 10:43 - Agnieszka Matwis