Z dumą i radością informujemy, że na mocy zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 stycznia 2019 r. Pani Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Pracownik Instytutu Filologii Polskiej WNH, została powołana do zespołu doradczego do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w dyscyplinie literaturoznawstwo. 

Pełna lista członków zespołów doradczych

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2019, godz. 07:55 - Natalia Turkiewicz