Wszystkie czasopisma wydawane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL są indeksowane w bazie ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). W styczniu br. do tego grona dołączyły również "Studia Prawnicze KUL".

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania na łamach naszych czasopism.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019, godz. 09:12 - Marta Ordon