e-mail: kumorj@kul.lublin.pl

 

 

Życiorys naukowy

2009: doktorat pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Gapskiego

Od 2003: praca w KUL

2002-2004: studia w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny w KUL

2003: magisterium, na podstawie pracy: „Jezuici w Herbarzu Polskim Kaspra Niesieckiego” pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Gapskiego

1998-2003: studia mgr w zakresie historii w KUL

 

 

Specjalizacja naukowa

Geografia historyczna Kościoła w Polsce.

Struktury personalne i terytorialne Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.

Budownictwo sakralne w Polsce w XX w.

 

 

Granty i projekty naukowe

 

Udział w charakterze wykonawcy w projekcie Atlas klasztorów X-XXI w., kierownik: prof. dr hab. Henryk Antoni Gapski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Wydział Nauk Humanistycznych; finansowanym przez MNiSW (NPRH Dziedzictwo Narodowe 0273/NPRH5/H11/84/2017

 

 

Monografie

 

2011

Sieć parafialna i dekanalna (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, Lublin 2011.

 

 

Współautorstwo monografii, teksty w pracach zbiorowych i atlasy

 

2019

 

1. Kumor-Mielnik J., Mielnik S., Struktura wyznaniowa diecezji lubelskiej na przełomie XIX i XX w. na podstawie diecezjalnych wykazów statystycznych, Lublin 2019.

 

2. Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018. The Historical Atlas of the Metropolis of Przemyśl. (Arch)Diocese of Przemyśl, Diocese of Rzeszów, Diocese of Zamość–Lubaczów around 1340–2018, red. H. Gapski, zespół autorsko-redaktorski: E. Chomentowska, H. Gapski, M. Juran, G. Klebowicz, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, A. Mirek, O. Nicińska, W. Polak, Lublin 2019.

 

 

Diecezja przemyska w XIX wieku, w: Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018, red. H. Gapski, zespół autorsko-redaktorski: E. Chomentowska, H. Gapski, M. Juran, G. Klebowicz, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, A. Mirek, O. Nicińska, W. Polak, Lublin 2019 (Towarzystwo Naukowe KUL), s. 29-36.

 

Współautorstwo map

Diecezja przemyska w 1807 r. [J. Kumor-Mielnik; M. Juran], s. 180-181.

Diecezja przemyska w 1811 r. [J. Kumor-Mielnik; M. Juran], s. 182-183.

Diecezja przemyska w 1821 r. [J. Kumor-Mielnik; M. Juran], s. 186-187.

Diecezja przemyska w 1870 r. [J. Kumor-Mielnik; M. Juran], s. 188-189.

Okręgi parafialne diecezji przemyskiej w 1870 r. [J. Kumor-Mielnik; M. Juran], s. 190-197

Średnia liczba wiernych w parafiach w 1870 r. [J. Kumor-Mielnik; S. Mielnik], s. 197.

Diecezja przemyska w 1900 r. [J. Kumor-Mielnik; M. Juran], s. 198-199.

Kościół rzymskokatolicki w Polsce w 2018 r. [J. Kumor-Mielnik; O. Nicińska], s. 220.

 

Wykaz parafii (opracowali E. Chomentowska, G. Klebowicz, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik), s. 299-319.

 

3. Subwencjonowanie przez państwo odbudowy kościołów i budynków parafialnych w diecezji lubelskiej po I wojnie światowej, na przykładzie Lublina i Chełma. (Na podstawie akt Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie), w: Historia, ludzie i miejsca. Księga pamiątkowa Profesora Henryka Gapskiego, red. R. Kozyrski, Lublin 2019, s. 419-432.

 

4. Dynamika budownictwa kościołów parafialnych (archi)diecezji lubelskiej w XIX i XX wieku, w: Polska kultura religijna. Studia o polskiej religijności na przestrzeni wieków, red. Ł. Burkiewicz i in., Kraków 2019, s. 477-508.

 

 

2011

Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010, red. H. Gapski, Lublin 2011. (współautorstwo).

 

Geografia historyczna Kościoła Lubelskiego, w: Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010, H. Gapski, Lublin 2011, s. 44-87.

 

Indeks historyczno-geograficzny, w: Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010, H. Gapski, Lublin 2011, s. 183-277.

 

2010

Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, w świetle „Wykazów statystycznych” Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie za lata 1807-1939, w: Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, red. R. Jop, Łęczna 2010, s. 155-181.

 

 

Artykuły

 

2019

Wykaz zniszczeń w obiektach sakralnych diecezji lubelskiej po II wojnie światowej, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 111(2019), s. 161-184.

 

2018

Polityka państwa wobec KUL w sferze inwestycji budowlanych, „Roczniki Humanistyczne”, T. LXVI (2018), z. 2, Zeszyt specjalny, s. 137-158.

 

Folwark w Mętowie jako własność lubelskiego konwentu OO. Dominikanów w XVIII i XIX stuleciu, „Nasza Przeszłość”,  129(2018), s. 181-209.

 

2016

Budownictwo kościołów parafialnych (archi)diecezji lubelskiej w latach osiemdziesiątych i jego kontynuacja w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Zestawienie statystyczne, „Rocznik Lubelski”, t. 42(2016), s. 191-209.

 

2014

Budownictwo kościołów parafialnych w diecezji lubelskiej i janowskiej (podlaskiej) w latach 1805-1918, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 10(2014), s. 287-306.

 

Zarys problematyki budownictwa i strat wojennych w kościołach parafialnych diecezji lubelskiej po I wojnie światowej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 102(2014), s. 115-136.

 

2012

Sieć dekanalno-parafialna diecezji janowskiej czyli podlaskiej w strukturach administracyjnych Kościoła lubelskiego, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 20(2012), s. 335-358.

 

2011

Parafie rzymskokatolickie erygowane w latach 1918-1925 przy rekoncyliowanych cerkwiach pounickich i poprawosławnych w dekanatach: chełmskim, hrubieszowskim, tyszowieckim, tomaszowskim, tarnogrodzkim, biłgorajskim, szczebrzeszyńskim i zamojskim, „Rocznik Chełmski” 15(2011), s. 223-240.

 

Struktura terytorialna diecezji lubelskiej w latach 1805-1808, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 95(2011), s. 109-122.

 

2010

Organizacja terytorialna diecezji chełmskiej i lubelskiej do 1805 r., "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 94(2010), wyd. 2011, s. 63-77.

 

2007

Kształtowanie się granicy północnej i zachodniej diecezji lubelskiej na podstawie bulli Vix dum Poloniae unitas z 1925 roku, „Nasza Przeszłość”, 107(2007), s. 247-264.

 

 

 2006

Wezwania kościołów parafialnych oraz parafii (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, „Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie”, 3(2006), s. 72-98.

 

 

Hasła encyklopedyczne

 

2014

 1. Wisznice, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 692.
 2. Włodawa, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 803-804.
 3. Wojsławice, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 863.
 4. Wola Gułowska, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, t.20, kol. 875.
 5. Wolff von Ludinghausen Teodor, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 881.
 6. Wożuczyński Jan Konstanty, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 934.
 7. Wrzos, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 991-992.
 8. Wysocki Franciszek Ignacy, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 1080.
 9. Wysokie Koło, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 1085.
 10. Wyżycki Mikołaj, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 1113-1114.
 11. Żarnów, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 1569-1570.
 12. Żegocki Krzysztof Jan, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 1578.
 13. Żelechów, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 1580.
 14. Żelisławski Stanisław, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, XX, Lublin 2014, kol. 1583-1584.

 

2013

 1. Sieciechów, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 124-125.
 2. Siedlce, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 127-128.
 3. Siedlecka diecezja, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, k. 129-135.
 4. Siennica Różana, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, k. 168-169.
 5. Siwicki Jan Jakub, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, k. 244-245.
 6. Skarżysko-Kamienna, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 275-276.
 7. Skrzynno, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 324-325.
 8. Sławno, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 352.Słupia Nadbrzeżna, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 420-421.
 9. Sobótka, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 478-479.
 10. Sołek, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 588.
 11. Starachowice, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 842-843.
 12. Stefan ze Lwowa, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 917.
 13. Strąkowski Henryk, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 1019-1020.
 14. Szaniawski Jan Feliks, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol.1412-1413.
 15. Szembek Józef Eustachy, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 38-39.
 16. Szymański Beniamin, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 216.
 17. Śladkowski Abraham, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 244-245.
 18. Świerże, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 372.
 19. Świerże Górne, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 372-373.
 20. Święcicki Stanisław Jacek, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 382-383.
 21. Świętosław, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 400.
 22. Świrski Mikołaj, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 424.
 23. Tarnowski Jan, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 529.
 24. Trepanu Jan, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1007.
 25. Turkowice, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol.1161-1162.
 26. Turobin, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1165.
 27. Twarowski Józef, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1188.

2012

 1. Pstrokoński Stanisław, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVI, Lublin 2012, kol. 839.
 2. Radomska diecezja, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVI, Lublin 2012, kol. 1097-1099.
 3. Ryki, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVII, Lublin 2012, kol. 668-670.
 4. Sandomierska diecezja, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVII, Lublin 2012, kol. 1027-1034.

 

2011

 1. Piotr Włostowic, Włast, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XV, Lublin 2011, kol. 688-689.

 

Recenzje publikacji

2013

Krzysztof Grzesiak, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939, Lublin 2010, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 100 (2013), s. 303-305.

 

2010

Dzieje Archidiecezji Lubelskiej (1805-2005), M. T. Zahajkiewicz, „Nasza Przeszłość”, t. 114(2010), s. 345-350.

 

 

Recenzje prac licencjackich i magisterskich

2013

Recenzja pracy magisterskiej pt. „Porównanie dekanatu lubaczowskiego obrządku rzymskokatolickiego z dekanatem lubaczowskim obrządku greckokatolickiego w XIX i XX wieku na podstawie schematyzmów kościelnych”, Lublin 2013.

 

Recenzja pracy magisterskiej pt. „Problemy demograficzne i wyznaniowe w diecezji tarnowskiej na podstawie schematyzmów diecezjalnych”, Lublin 2013.

 

Recenzja pracy magisterskiej pt. „Zjazdy synodalne a życie codzienne różnowierców w Polsce w II połowie XVI wieku”, Lublin 2013.

 

Recenzja pracy licencjackiej pt. „Obraz Sarmaty w oczach cudzoziemców na podstawie wybranych opisów podróży”, Lublin 2013.

 

2011

Recenzja pracy licencjackiej pt. „Jan Kalwin w wybranym piśmiennictwie katolickim (polskim) w XIX i XX wieku”, Lublin 2011.

 

Recenzja pracy licencjackiej pt. „Konfederacja warszawska 1573. Polemiki historiograficzne XX wieku”, Lublin 2011.

 

Recenzja pracy licencjackiej pt. „Piotr Skarga w wybranym piśmiennictwie katolickim XIX i XX wieku”, Lublin 2011.

 

Recenzja pracy licencjackiej pt. „Protestanci krakowscy w opiniach współczesnych z II połowy XVI wieku”, Lublin 2011.

 

Recenzja pracy licencjackiej pt. „Unia brzeska i unici w piśmiennictwie polskim XIX i XX w.”, Lublin 2011.

 

2010

Recenzja pracy licencjackiej pt. „Okoliczności powstania Ochronki Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Majdanie koło Kolbuszowej 1920-1937”, Lublin 2010.

 

Recenzja pracy licencjackiej pt. „Rola Lubaczowa jako centrum kościelnego w XIX i XX wieku (na postawie schematyzmów)”, Lublin 2010.

 

Recenzja pracy licencjackiej pt. „Schematyzm kościelny jako źródło do dziejów diecezji tarnowskiej”, Lublin 2010.

 

Recenzja pracy magisterskiej pt. „Wezwania kościołów klasztornych zakonów franciszkańskich w Rzeczypospolitej na podstawie ankiety zakonnej Giuseppe Garampiego z 1773 r.”, Lublin 2010.

 

 

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

 

2020

Konferencja naukowa "Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1957-1975", Wólka Magierowa, Nowe Miasto nad Pilicą, 1-3.09.2020 r.,

wstąpienie: Działalność Wydziału do Spraw Wyznań PWRN w Lublinie w latach 1957-1973 w świetle wytworzonych przez niego dokumentów.

 

 

2019

Konferencja naukowa "Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce „ludowej” (1945-1956)", Trębki Nowe, 25-27.09.2019 r.,

wystąpienie: Organy władzy państwowej wobec działalności duszpasterskiej Kościoła lubelskiego w latach 1950-1956.

 

2016

Konferencja naukowa „Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego”, Lublin, 20-21.10.2016 r.,

wystąpienie: Polityka państwa wobec KUL w sferze inwestycji budowlanych.

 

2015

Konferencja naukowa „Polska kultura religijna”, Kraków, 9-10.12.2015 r.,

wystąpienie: „Dynamika budownictwa kościołów parafialnych (archi)diecezji lubelskiej w XIX i XX w.

 

2008

„Sesja naukowa w 190. rocznicę erygowania diecezji siedleckiej (podlaskiej)”, Siedlce, 23.06.2008 r.

 

 

Wyjazdy i kwerendy zagraniczne:

 

2017

Österreichisches Staatsarchiv, Wiedeń 1-5.08.2017 r.

 

Pontificium Institutum Studiorum Ecclesiasticorum, Rzym 22-28.01.2017 i 8-15.07.017

 

 

Autor: Joanna Kumor-Mielnik
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2020, godz. 13:53 - Edyta Chomentowska