13th International Conference on Technology Supported Learning & Training

online_educa
Piotr Francuz, Wjciech Moniuszko (Kierownik Działu Teleinformatycznego KUL) i Andrzej Zykubek (adiunkt w Katedrze Filozofii Biologii KUL) wzięli udział w niezwykle inspirującej konferencji poświęconej problematyce zastosowania nowych technologii informatycznych w edukacji.

http://www.online-educa.com/

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2007, godz. 23:06 - Piotr Francuz