Music Learning

Ćwiczenie gry instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych

 

Ćwiczenie na instrumencie to akt uczenia się, często określany jako „nauczanie samego siebie”. Muzycy muszą zachowywać się tak, jakby byli swoimi własnymi nauczycielami, brać odpowiedzialność za cele, muzyczną treść, rozporządzanie czasem i strategiami w swoim ćwiczeniu. Wiele badań pokazało, że ćwiczenie gry na instrumencie prowadzi do wykształcenia umiejętności gry, rozwija zdolności intelektualne i językowe, poprawia pamięć i umiejętności społeczne. Pomimo to, nie każdy uczący się gry angażuje się w ćwiczenie i osiąga te wszystkie korzyści. Wielu uczniów zaniedbuje ćwiczenie i w konsekwencji rezygnuje z nauki gry na instrumencie. Zaplanowane badania mają na celu zdobycie wiedzy na temat motywacji u muzyków.


Proponujemy, aby spostrzegać ćwiczenie gry na instrumencie jako proces realizacji celu. Realizowanie celu wymaga od osoby postanowienia, że cel będzie realizowany, a więc sformułowania intencji, planowania, przeprowadzania konkretnych działań i oceniania ich efektów. Afekt, czyli świadomie dostępne uczucia i emocje, może mieć znaczenie w procesie realizacji celu. W projekcie chcemy sprawdzić, w jaki sposób można zapobiegać różnym problemom, które utrudniają muzykom osiąganie celów związanych z nauką gry na instrumencie i jaką rolę pełni w tym procesie afekt.


Wobec licznych korzyści, które daje ćwiczenie na instrumencie, warto poszukiwać podstawowych mechanizmów motywacyjnych, które wyjaśniają zaangażowanie w ćwiczenie. Jak dotąd pozostaje niejasne, dlaczego niektórzy uczniowie zaniedbują ćwiczenie i jak afekt oddziałuje na realizację celów związanych z ćwiczeniem. Mamy nadzieję, że przeprowadzenie niniejszego projektu dostarczy interesujących odpowiedzi na te pytania i będzie prowadzić do rozwoju psychologii muzyki, a także umożliwi zastosowanie odpowiednich programów wsparcia psychologicznego dla osób uczących się gry na instrumencie.

 

Kierownik projektu: Zofia Mazur

Opiekun naukowy: Mariola Łaguna

 

NCN_logo

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2018/29/N/HS6/02641

 

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2019, godz. 10:28 - Mariola Łaguna