Ojciec Święty Franciszek, 12 lutego 2019 r., mianował ks. prał. dr. Arkadiusza Okroja, proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie, biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Biskup nominat jest absolwentem KUL, magisterium uzyskał w 1992 r., a stopień naukowy doktora z zakresu teologii duchowości w roku 2002.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta posługa przyniosła błogosławione owoce dla Kościoła pelplińskiego.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2019, godz. 12:46 - Leszek Wojtowicz