Collegium Bobolanum

we współpracy

z Katedrą Gospodarki Opartej na Wiedzy

miały zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

 

Prawa człowieka jako fundament demokratycznego państwa prawnego

 

program

Autor: Kinga Machowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2019, godz. 18:21 - Kinga Machowicz