Nakładem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" ukazały się ostatnio:

  • Św. Tomasz z Akwinu - Dysputy o sumieniu. Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 16 i 17, przekład Aleksander Białek
  • Temistiusz - Parafraza księgi XII „Metafizyki” Arystotelesa, przekład z jęz. łacińskiego Monika A. Komsta.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Św. Tomasz z Akwinu - Dysputy o sumieniu

Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 16 i 17

przekład Aleksander Białek, Tekst przekładu przejrzeli M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk

w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (7)

 

 

Książka obejmuje dwie kwestie, 16 i 17, ze zbioru Akwinaty Quaestiones disputatae de veritate, dotyczące prasumienia-synderezy (de synderesi) i sumienia (de conscientia), udostępnione w języku oryginału: łacińskim i w przekładzie polskim, oraz tematyczne studia i komentarze. Tom zawiera również bibliografię przedmiotową, indeks osobowy i rzeczowy.

Przedmiotem pierwszej z dysput jest syndereza, jej status ontyczny (odrębna władza czy sprawność), jej właściwości (omylna czy nieomylna), możliwości jej zaniknięcia. Druga dysputa koncentruje się na sumieniu, jego statusie (władza, sprawność czy akt), jego ewentualnej omylności czy błędności, mocy wiążącej sądów sumienia itd. Obie dysputy dotyczą zatem problematyki niezwykle ważnej dla wyjaśnienia podstaw życia moralnego. Niemniej interesująca jest skomplikowana forma dysput problemowych, będących po dziś dzień niedoścignionym wzorem debaty i analizy kwestii filozoficznych. Obszerna część tomu zawiera tematyczne studia i komentarze do szczegółowych aspektów rozumienia prasumienia i sumienia w tekstach św. Tomasza z Akwinu: roli synderezy i sumienia w działaniu moralnym, ich istoty i wzajemnej relacji, stosunku do prawa naturalnego, „wiązania w sumieniu”. W tomie znajdziemy również historyczny rys początków myślenia moralnego (od Homera do Sokratesa), refleksję nad sumieniem w encyklice Veritatis splendor oraz rozważania o współczesnych paradygmatach absolutyzujących czy negujących sumienie w kontekście nauki Akwinaty o życiu moralnym i jego niezmiennych podstawach.

 

Lublin 2018, s. 342, ISBN 978-83-65792-13-6

 

 

Temistiusz - Parafraza księgi XII „Metafizyki” Arystotelesa

przekład z jęz. łacińskiego Monika A. Komsta

w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (6)

 

 

Temistiusza Parafraza księgi XII „Metafizyki” Arystotelesa jest rodzajem komentarza na temat tytułowej księgi, zawierającej wykład na temat substancji, jej rodzajów, natury, funkcji, aż po substancję pierwszą i jej rolę jako przyczyny ruchu w świecie. Temistiusz analizuje za Arystotelesem charakter przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, właściwości pierwszej przyczyny, jak: wieczność, niezmienność, jedność, jej relację do innych przyczyn ruchu w świecie, czy wreszcie jej charakter jako przyczyny celowej. Książka zawiera tekst łaciński i pierwszy polski przekład autorstwa Moniki A. Komsty wraz z komentarzem, słownikiem terminów, bibliografią oraz indeksami osobowym i pojęć. W obszernym wprowadzeniu od tłumaczki znajdziemy uwagi o historii badań nad księgą XII Metafizyki Arystotelesa, jej autentycznością, autonomią treściową w stosunku do innych części dzieła, relacją do pozostałych prac Stagiryty czy chronologią powstania. Niezwykle interesującą częścią wprowadzenia jest: historia samej parafrazy Temistiusza jako szczególnej formy komentarza sporządzonej na użytek szkolny, omówienie jej treści, a więc Temistiusza koncepcji Boga wraz z trudnościami, oraz uwagi o niezwykłych losach kolejnych przekładów parafrazy.

 

Lublin 2018, s. 172, ISBN 978-83-65792-12-9

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2019, godz. 22:44 - Andrzej Zykubek