Uprzejmie informujemy, że w związku z uzyskaną liczbą punktów czasopisma wydawane na WPPKiA: Studia z Prawa Wyznaniowego, Review of European and Comparative Law, Studia Prawnicze KUL, zostały zarekomendowane przez Zespół doradczy MNiSW do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i są przewidziane do objęcia finansowaniem.

Zapraszamy do publikowania w czasopismach WPPKiA KUL.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2019, godz. 10:11 - Adam Jankowski