Dziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL na podstawie pkt. 5 Regulaminu Wydziału Teologii w sprawie podziału środków finansowych, pozostałych z roku 2018 z dotacji statutowej bazowej i dla młodych naukowców udostępnionej do wykorzystania w roku 2019 oraz Regulaminu Wydziału Teologii w sprawie przyznawania grantów wydziałowych z dotacji statutowej i dla młodych naukowców udostępnionej do wykorzystania w roku 2019 (pozostałość z roku 2018) ogłasza konkurs na FINANSOWANIE GRANTÓW WYDZIAŁOWYCH.

 

Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2019 r. 

 

Ogłoszenie o konkursie: konkurs na granty wydziałowe 2019

 

Informacje szczegółowe www.kul.pl/wtbadania

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2019, godz. 10:29 - Ewa Zięba