Dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, Kierownik projektu RID ogłasza, w ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości, konkursy dotyczące finansowania:

 

wyjazdów na wizyty studyjne, staże zagraniczne i konferencje międzynarodowe;
organizacji konferencji międzynarodowej na KUL w 2019 r.;
publikacji artykułów i monografii, przy czym w obecnym roku kalendarzowym nie są już dostępne środki na tłumaczenie (można ubiegać się o środki na superwizje, korektę językową, koszty wydania oraz opłaty autorskie w czasopismach).

 

Więcej informacji na stronie projektu.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2019, godz. 15:17 - Ewa Zięba