Dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, Kierownik projektu RID ogłasza, w ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości, konkursy dotyczące finansowania:

 

wyjazdów na staż, wizytę studyjną, międzynarodową konferencję
    oraz przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL
organizacji międzynarodowych konferencji na KUL
publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów
    i kursów e-learningowych

 

Więcej informacji na stronie projektu.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2019, godz. 10:45 - Ewa Zięba