Ochotnicze szkolenie studentów „ Legia Akademicka MON ” Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uruchamiamy rekrutację dla studentów studiów dziennych i zaocznych, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego lub przeszły przeszkolenie wojskowe.

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dla zainteresowanych osób wyznaczono na dzień 21.02.2019 r. godz. 12.00, sala 134.
(Kampus Majdanek)
Organizatorzy: Legia Akademicka KUL oraz Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

Przebieg spotkania:
1. Zapoznanie z programem Legia Akademicka;
2. Przedstawienie Instruktorów programu;
3. Złożenie formularzy z chęcią przystąpienia do programu;
4. Opowiedzenie doświadczeń przez przedstawicieli studentów biorących udział w programie w roku poprzednim;
5. Przedstawienie terminów części teoretycznej.


Aby wziąć udział w Projekcie należy pobrać FORMULARZ 
a następnie wydrukować, wypełnić i złożyć w Sekretariacie Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (budynek 2 pok. 113).
Adres:
Kampus Wschodni (Majdanek) budynek nr 2
ul. Droga Męczenników Majdanka 70; 20-325 Lublin
Do dnia 22.02.2019 godz.15:30
Sekretariat czynny (pon-pt) w godzinach : 9:00 - 14:00
tel. 81 4545279
koordynator programu ze strony Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Mgr Michał Iwanowski
email: mj.iwanowski@gmail.com
z-ca koordynatora: Damian Czapik


Projekt Legii Akademickiej składa się z 2 etapów:
1. zajęć teoretycznych realizowanych w terminie marzec-kwiecień 2019 na terenie KUL (w trybie weekendowym - 30 godzin zajęć łącznie);
2. praktycznej w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie lipiec-wrzesień (turnusy po 22 lub 44 dni z płatnym żołdem).

Więcej informacji na temat programu:
http://www.legiaakademicka.wp.mil.pl

FORMULARZ:
http://www.akademia.mil.pl/…/4509-2447-wniosek-do-LA-2019.p…

 

Odbiór certyfikatów ukończenia części teoretycznej

oraz możliwość złożenia wniosków o przystąpienie do części praktycznej (poligon)

 

Terminy:

24-26.04.2019 w godz. 13-16 (sala 123) - Biuro Stowarzyszenia Legia Akademicka KUL

6-9.05.2019 w godz. 9-15 (sala 113) - Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

 

Gdzie:

Kampus Wschodni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Majdanek) budynek nr 2

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

 

 

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst

Autor: Mateusz Sadło
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 19:20 - Damian Czapik