Cieszymy się, że wśród Laureatów konkursu MINIATURA 2 znalazła się Pani dr Anna Karczewska z Katedry Logiki, która otrzymała grant pt. Modalności w języku pozycyjnym.

 

Szanowna Pani Doktor, serdecznie gratulujemy!
 

 

 

W ramach grantu podjęte zostaną badania nad siłą wyrazu języków pozycyjnych w kontekście różnych interpretacji spójników modalnych.
 
Logika pozycyjna jest logiką spójnika pozycyjnego, tj. spójnika realizacji: w..., jest tak, że... Pierwszy argument spójnika realizacji wskazuje kontekst określonego rodzaju, a drugi zdaje sprawę ze stanu rzeczy w tym kontekście zachodzącego. Najstarszy system pozycyjny został zbudowany przez Jerzego Łosia w 1947 roku w związku z analizą rozumowań przeprowadzanych na terenie nauk przyrodniczych i dotyczył związków logicznych występujących ze względu na zachodzenie pewnych stanów rzeczy w różnych kontekstach czasowych. Niektóre inne rodzaje kontekstów (miejsca, racjonalne podmioty), ogólnie nazywane pozycjami, były następnie rozważane przez samego Łosia (1948), ale także przez N. Reschera (1968), J.W. Garsona (1968, 1972, 1979), A. Urquharta (1971) i A. N. Priora. M. Tkaczyk i T. Jarmużek (2015) zbadali formalne aspekty logik pozycyjnych oraz niektóre zastosowania tych logik do problemów filozoficznych.
 
Standardowym narzędziem definiowania spójników modalnych we współczesnej logice modalnej jest relatywizacja wartości logicznych do elementów określonej dziedziny (zwanych obrazowo światami możliwymi). Ten zabieg semantyczny pozostaje jednak niewidoczny na poziomie języka przedmiotowego. Spójnik realizacji “R” pozwala traktować relatywizację przedmiotowojęzykowo. Chociaż logiki pozycyjne powstały z myślą o zastosowaniu w metodologii nauk przyrodniczych i bez odniesień do badań w dziedzinie teorii modalności, to wprowadzenie spójników modalnych do logik pozycyjnych stanowi naturalny kierunek rozwoju tych logik. Modalne rozszerzenia języka pozycyjnego były rozważane przez N. Reschera i A. Urquharta (1971), J. Garsona (1972), T. Jarmużka (2007), a także w pracy T. Jarmużka i M. Tkaczyka (2015).
 
Celem badań będzie rozważenie różnych interpretacji spójników modalnych oraz sprawdzenie, jak dokładnie można przy ich pomocy opisać własności określonych klas modeli.
 
Grono laureatów konkursu MINIATURA 2 powiększyło się o 81 naukowców. Otrzymają oni łącznie niemal 2,96 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.
 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 15:39 - Andrzej Zykubek