Informacje dla studentów składających prace dyplomowe 2020 -

[zobacz szczegóły]

 

 

Załącznik nr 1 wzór strony tytułowej

Załącznik nr 2 wniosek o dopuszczenie do obrony

Załącznik nr 3 wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
Załącznik nr 4 wniosek o wydanie suplementu w języku angielskim

 

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.doc

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.odt

 

Składanie pracy dyplomowej w wersji elektronicznej przez e-KUL

 

 

Zasady dyplomowania na KUL

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-3/19 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zasad polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Sposób badania oryginalności prac dyplomowych na KUL (JSA)

 

RECENZJA PRACY DYPLOMOWEJ.doc Uwaga: recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez recenzenta (wydruk dwustronny). 

 

Instytut Architektury Krajobrazu

 

Regulamin dyplomowania Architektura Krajobrazu studia inżynierskie

Regulamin dyplomowania Architektura Krajobrazu studia magisterskie

Regulamin dyplomowania Gospodarka przestrzenna studia inżynierskie

Regulamin dyplomowania Gospodarka przestrzenna studia magisterskie

 

 

Instytut Matematyki i Informatyki

 

Regulamin dyplomowania w Instytucie Matematyki i Informatyki

 

Tezy egzaminacyjne na egzaminy dyplomowe:

Informatyka I stopnia

Informatyka I stopnia - grupa w języku angielskim

Informatyka II stopnia

Matematyka I stopnia

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020, godz. 15:52 - Anna Położyńska