„Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana:

cudem jest w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił:radujmy się zeń i weselmy!

 O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność’ (Ps. 118).           

 

 

 

 W imieniu Władz dziekańskich i Społeczności akademickiej 

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego  i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

uprzejmie proszę o przyjęcie serdecznych życzeń nadziei i pokoju

płynących ze Świąt Wielkiej Nocy.     

Niech Chrystus, który zmartwychwstał obdarza radością, pogodą ducha, zdrowiem

 oraz

wszelką pomyślnością.

                     

                                 

 

     

 prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet

Dziekan

        Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

                                       Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II                        
Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2019, godz. 11:37 - Adam Jankowski