1 kwietnia

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

2 kwietnia

 • Spotkał się z Wicerektorem ds. Nauki Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie Panem Prof. Ihorem Skoczylasem.
 • Spotkał się z Dyrektorem Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju na Uniwersytecie Śląskim Panem Prof. Dariuszem Rottem.
 • Spotkał się z Panem Tadeuszem Gantnerem.
 • Spotkał się z Panem Prof. Jarosławem Rabińskim w sprawie publikacji Jubileuszowych KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu Wydawnictwa KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Komisji Statutowej KUL.

4 kwietnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu.

5-7 kwietnia

 • Przebywał w podróży służbowej w Wojnowie.

7 kwietnia

 • W kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Potulicach przewodniczył Mszy św. sprawowanej z okazji 158. rocznicy urodzin Anieli hrabiny Potulickiej.
 • Spotkał się z Zarządem Fundacji Potulickiej.

8 kwietnia

 • Otworzył posiedzenie Rady Bibliotecznej KUL.
 • Spotkał się z Burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego Panem Wojciechem Żukowskim oraz Wicestarostą Panem Jarosławem Korzeniem.
 • Spotkał się z Panem Płk. Zbigniewem Kędzierskim.
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

9 kwietnia

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu Zeszytów Naukowych KUL.
 • Spotkał się z Pełnomocnikami Rektora ds. Kontaktów z Polonią.
 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

10 kwietnia

 • Spotkał się z Prezesem Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej Panem Bogdanem Chmielewskim.
 • Spotkał się z Księdzem Prałatem Krzysztofem Pastuszakiem.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Johnem Ravenem, Doktorem Honoris Causa KUL.
 • Wziął udział w nagraniu reportażu dla Kuriera Lubelskiego nt. zadań i obowiązków rektora.

11 kwietnia

 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa KUL Panu Prof. Johnovi Ravenowi.

13 kwietnia

 • W parafii Zagłoba spotkał się z Proboszczem Księdzem Piotrem Wirackim.

15 kwietnia

 • Spotkał się z Zespołem PKA przeprowadzającym wizytację na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna".
 • W ramach promocji monety okolicznościowej Narodowego Banku Polskiego, wydanej z okazji jubileuszu 100-lecia KUL spotkał się z Członkiem Zarządu NBP Panem Prof. Andrzejem Kazimierczakiem oraz Panią Iloną Skibińską-Fabrowską, Dyrektor NBP Oddział Lublin.
 • Otworzył wystawę ze zbiorów KUL pt. „Muzeum od kuchni”.

16 kwietnia

 • Spotkał się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie wizytacji na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Dyrektorami Instytutów prowadzonych na Wydziale Teologii KUL.
 • Przewodniczył zebraniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.

17 kwietnia

 • Przewodniczył posiedzeniu Władz Rektorskich z Kolegium Dziekańskim Wydziału Nauk Społecznych i Dyrektorem Instytutu Pedagogiki.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie procedury dotyczącej zamówień publicznych.
 • Spotkał się z Dyrektorem Konwiktu Księży Studentów KUL Ks. Dr. Mirosławem Chmielewskim.
 • kwietnia
 • Dla TVP Lublin wypowiedział się na temat Świąt Paschalnych.
 • Wziął udział w wielkoczwartkowym spotkaniu duchowieństwa z Metropolitą Lubelskim Abp. Stanisławem Budzikiem.
 • Przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej w kościele akademickim KUL.

22 kwietnia

 • W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przewodniczył Mszy Świętej Radiowej i wygłosił homilię.

23 kwietnia

 • Przewodniczył uroczystości z okazji 80. rocznicy urodzin Abp. Stanisława Wielgusa.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

24 kwietnia

 • Spotkał się z Dr. n. med. Panem Płk. Zbigniewem Kędzierskim.

25 kwietnia

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył Radzie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

27-30 kwietnia

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Gruzji.

27 kwietnia

 • Złożył wizytę w Dziennym Centrum dla Dzieci i Młodzieży - placówce wspierającej dzieci i młodzież, objętej Patronatem KUL.
 • Spotkał się z O. Gabriele i wspólnotą Księży ze Zgromadzenia Stygmatynów.

29 kwietnia

 • Spotkał się Rektorem Sulkhan Saba Orbeliani Teaching Universytetu w Tibilisi Panem Profesorem Vaja Vardidze.