etnomuzykologia_plakat_2019

Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii

w dniach 15-16 maja 2019 r. zaprasza na
Międzynarodową Etnomuzykologiczną Konferencję Naukową

TRADYCJE LUDOWE W KULTURZE MUZYCZNEJ:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA – INSPIRACJE – PRZEOBRAŻENIA

MIEJSCE:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kampus Główny
Al. Racławickie 14, Lublin
Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031

 

PROGRAM:

 

15 maja (środa)
15.00 Warsztaty tradycyjnej muzyki indonezyjskiej: ks. dr Vinsensius Adi Gunawan
17.00 Koncert kameralny: dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska – sopran, dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian (w programie utwory S. Wiechowicza, F. Nowowiejskiego, B. Wallek-Walewskiego, E. Waltera, K. Sikorskiego, S. Nawrockiego, P. Zborowskiego)


16 maja (czwartek)
9.00 Otwarcie konferencji i powitanie gości: ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL, Prodziekan Wydziału Teologii KUL oraz dr hab. Tomasz Rokosz, Kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL


Sesja I: moderator dr hab. Beata Bodzioch
9.15 dr hab. Tomasz Rokosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL w kontekście badań terenowych prowadzonych w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL – przeszłość i teraźniejszość
9.30 dr Kinga Strycharz-Bogacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Ks. Prof. Bolesław Bartkowski i Prof. Antoni Zoła jako prekursorzy badań
etnomuzykologicznych nad żywą tradycją śpiewów religijnych w Polsce
9.45 dr Jacek Jackowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Nagrania dokumentalne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL – ich digitalizacja, opracowanie i udostępnianie w ramach projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”
10.00 dr Mariusz Pucia (Uniwersytet Opolski), Przekazy fonograficzne tradycyjnej muzyki Opolszczyzny w archiwach
10.15 dyskusja
10.30 przerwa kawowa

Sesja II: moderator dr Kinga Strycharz-Bogacz
10.45 dr hab. Beata Bodzioch (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Pieśni religijne Ziemi Kieleckiej w Dziełach Wszystkich Oskara Kolberga
11.00 dr Agata Kusto (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Obrzędy pogrzebowe na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Na podstawie relacji ks. Andrzeja Kozieja
11.15 Sebastian Lesiczka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Melodyka śpiewów pogrzebowych Lasowiaków i Rzeszowiaków. Wybrane zagadnienia
11.30 Dymitr Harelau (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Zjawisko ornamentacji w śpiewach adwentowych i bożonarodzeniowych na Witebszczyźnie
11.45 dyskusja
12.00 przerwa kawowa

Sesja III: moderator ks. dr Vinsensius Adi Gunawan
12.15 dr hab. Gustaw Juzala (Uniwersytet Wileński, Litwa), Symbolika kankles w tradycji i współczesności
12.30 dr Małgorzata Dziura (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), Znaczenie dzwonów w obrzędowości ludowej
12.45 dr Khrystyna Kazymyriv (Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina), Mithologeme of Earth in musical culture of Ukraine: culturological aspect
13.00 dyskusja
13.15 przerwa obiadowa

Sesja IV: moderator: dr Weronika Grozdew-Kołacińska
14.30 ks. dr Vinsensius Adi Gunawan (Anthropos Institute, Niemcy), Muzyka w procesie inkulturacji w Indonezji na przykładzie regionu Manggarai na wyspie Flores
14.45 prof. dr hab. Piotr Dahlig (Uniwersytet Warszawski), Pejzaże kultury a dziedzictwo wiary. Przyczynek śpiewu
15.00 dr Tetiana Maskovych (Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina), Aspects of reading the trend «new sacrality» in the spiritual music of modern
15.15 dyskusja
15.30 przerwa kawowa
Sesja V: moderator dr Agata Kusto
15.45 prof. dr hab. Zbigniew Przerembski (Uniwersytet Wrocławski), Od heterofonii do homofonii – różne oblicza muzyki instrumentalnej śląskich górali
16.00 dr Weronika Grozdew-Kołacińska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Muzyka tradycyjna we współczesnej twórczości polskich kompozytorów – awangarda czy współistnienie?
16.15 dr Iryna Taran Marusyk (Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina) Perspectives of the use of folk music traditions in aesthetic education of youth
16.30 dyskusja

Sesja VI: moderator dr Mariusz Pucia
16.45 prof. Liubov Serhaniuk (Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina), Znaczenie przemyskiej szkoły chóralnej w rozwoju kultury duchowej Galicji
17.00 dr Yaroslava Bardashevska (Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina), Features of the using of folklore and religious elements in choral art by V. Stepurko
17.15 dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Motywy ludowe w twórczości pieśniowej Feliksa Nowowiejskiego
17.30 dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Inspiracje pieśniami ludowymi w twórczości kompozytorskiej Andrzeja Nikodemowicza
17.45 dyskusja
18.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji: ks. dr. hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Muzykologii KUL oraz dr hab. Tomasz Rokosz, Kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Tomasz Rokosz
dr Kinga Strycharz-Bogacz
dr hab. Beata Bodzioch
dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska

 

Sponsorzy: Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych KUL – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Urząd Miasta Lublin, Polihymnia, Plackarnia
Patronat medialny: Radio Lublin, Pismo Folkowe
Patronat honorowy: Instytut Muzyki i Tańca, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne

 

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2019, godz. 16:37 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak