Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych ogłasza jedyny w 2019 r. konkurs w ramach funduszu grantowego w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce.

Formularz wniosku dostępny TUTAJ należy wypełnić komputerowo i złożyć w wersji papierowej z podpisem w Biurze Dziekana WNH (CN 207) oraz przesłać wersję elektroniczną na adres: naturki@kul.pl. Przed złożeniem wniosku należy uważnie zapoznać się z

REGULAMINEM KONKURSU GRANTOWEGO.

Termin składania wniosków upływa 14 czerwca 2019 r. (piątek).


Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2020, godz. 12:30 - Natalia Turkiewicz