SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Anna BARCZAK, Adrianna OGONOWSKA (Uniwersytet Szczeciński)

Dynamika prawa ochrony środowiska a jego wykładnia – uwagi na tle przepisów u.c.p.g.;  s. 7-25; pdf

Streszczenia

 

Justyna GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)

Wykładnia norm planowych w prawie ochrony środowiska (zagadnienia wstępne); s. 27-45; pdf

Streszczenia

 

Aleksander LIPIŃSKI (Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Częstochowie)

Interpretacyjne problemy Prawa geologicznego i górniczego - tzw. „połowy bursztynu”; s. 47-66; pdf

Streszczenia

 

Ilona PRZYBOJEWSKA (Uniwersytet Jagielloński)

Wykładnia rozszerzająca prawa ochrony środowiska jako szczególnej gałęzi prawa; s. 67-85; pdf

Streszczenia

 

Bartosz RAKOCZY (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wykładnia in dubio pro naturam w prawie polskim; s. 87-99; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Michał BEHNKE

Reguła harmonizowania kontekstów i presupozycje aksjologiczne w procesie wykładni przepisów prawa ochrony środowiska; s. 103-113; pdf

Streszczenia


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Rozporządzenie Rządu Republiki Litewskiej z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie warunków zarządzania i korzystania z lasów prywatnych (tłum. Marek Geszprych); s. 117-127; pdf

 

RECENZJE

 

Anna Elżbieta Nieć,  Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku, ss. 240, PRESSCOM, Wrocław 2017 (rec. Anna Haładyj); s. 131-134; pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Sustainability – legal and socio-economic challenges, Lublin, 13 marca 2018 r. (Anna Haładyj, KUL); s. 137-138; pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL październik-grudzień 2017 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik, KUL); s. 141-146; pdf

 

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2019, godz. 10:19 - Monika Popek