Doktorzy wypromowani w ramach seminarium doktoranckiego „Psychopedagogika rodziny”

prowadzonego przez dr hab. Dorotę Kornas-Biela, prof. KUL

 

 1. (2016). Wolska Beata (112949). Odpowiedzialność społeczna w kreowaniu kultury poszanowania życia poczętego w opinii kobiet w ciąży. Recenzenci: ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR, Katedra Pedagogiki Medialnej, Uniwersytet Rzeszowski; dr hab. Alina Rynio, prof. KUL, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, KUL. Obrona 10.05.2016.
 2. (2017). Karolina Komsta-Tokarzewska (96100). Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu. Recenzenci: dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW, Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. Obrona: 21.09.2017.
 3. (2018). Wilkołaska Karolina (95856). Międzypokoleniowa transmisja wzoru macierzyństwa w rodzinie. Studium trzech pokoleń kobiet. Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, UŚ; dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Katedra Biografistyki Pedagogicznej. Obrona: 06.02.1018.
 4. 4. (2018). Jabłońska Dagmara, Więź dziecka przedszkolnego z rodzicami i jego prenatalnym rodzeństwem. Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok-Naglik, Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; S. dr hab. Loyola Opiela, prof. KUL, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej. Obrona: 18.12.2018.
 5. 5. (2019). Markut Joanna, Postawy pracowników socjalnych wobec seksualności i prokreacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Recenzenci: dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM, Katedra Pedagogiki Specjalnej, WNS, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL, Katedra Pedagogiki Specjalnej. Obrona: 18.02.2019.

 

Otwarte przewody doktorskie w ramach seminarium doktoranckiego „Psychopedagogika rodziny”

prowadzonego przez dr hab. Dorotę Kornas-Biela, prof. KUL

 

 1. Świtek Ewa (z wolnej stopy). Wolność i odpowiedzialność w rozumieniu i działaniu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kształcącej się w szkolnictwie ogólnodostępnym i specjalnym. Otwarcie: 20.06.2013.
 2. Hawryło Katarzyna (116773). Psychospołeczne uwarunkowania poczucia jakości życia osób z rdzeniowym zanikiem mięśni. Otwarcie: 12.05.2016.
 3. Krakowiak Joanna (117724). Postawy babć wobec wnuków z niepełnosprawnością intelektualną. Otwarcie: 16.06.2016.
 4. Szymański Marek (z wolnej stopy). Edukacja osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Alegria de Vivir" w Santo Domingo-Ekwador. Studium psychopedagogiczne. Otwarcie: 17.11.2016.
 5. Januszewska Dominika (136543). Więź kobiet z dzieckiem prenatalnym w warunkach izolacji więziennej. Otwarcie: 16.03.2017.
 6. Miernik Bożena (114585). Poronienie samoistne jako znaczące doświadczenie rodzinne w narracjach biograficznych ojców. Studium pedagogiczne. Promotor pomocniczy: dr Arkadiusz Wąsiński. Otwarcie: 19.10.2017.
 7. Nizio Ewa (123396). Wychowawcza wartość Festiwalu Młodych w Medjugorje jako zgromadzenia agoralnego. Otwarcie: 14.06.2018. Promotor pomocniczy: dr K. Martynowska.

 

Zamknięte przewody zaawansowanych prac doktorskich w ramach seminarium doktoranckiego „Psychopedagogika rodziny”

prowadzonego przez dr hab. Dorotę Kornas-Biela, prof. KUL

 

 

 1. Grabias Aleksandra (z wolnej stopy). Przygotowanie matek do urodzenia dziecka po niepomyślnej diagnozie prenatalnej. Otwarcie: 13.09.2012.
 2. Szalast Anna Wiedza i wyobrażenia osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczące prokreacji. Otwarcie: 21.02.2013.
 3. Kręcisz-Plis Elżbieta (135983). Zasoby osobiste a jakość związku małżeńskiego rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Otwarcie: 22.09.2016.

 

Autor: Ewelina Świdrak
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2019, godz. 22:02 - Ewelina Świdrak