W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłoszono następujące konkursy dotyczące finansowania:

  • międzynarodowych zespołów projektowych;
  • wyjazdów na staż, wizytę studyjną, konferencję międzynarodową;
  • przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
  • organizacji międzynarodowych konferencji na KUL;
  • publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych.

 

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL, których dyscypliną wiodącą jest filozofia.

 

Termin zgłoszeń zostaje przedłużony do piątku, 21 czerwca 2019 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze RID, GG-371.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie:www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl   

tel. 81 445 4338