Zapraszamy na III Letnią Szkołę Kognitywistyki odbywającą się w Kazimierzu Dolnym w dniach 4-7 września 2019 r.

 

Ideę przewodnią III Letniej Szkoły Kognitywistyki pt. Umysł w kulturze można usytuować w ramach sporu filozoficznego dotyczącego pytania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne i wrodzone, a w jakim językowo i kulturowo zależne. Innymi słowy, problematyka tegorocznych warsztatów wchodzi w przestrzeń badań porównawczych, które obejmują wielowarstwowe porównanie różnych systemów poznawczych, kształtowanych w obrębie odmiennych systemów językowych, filozoficznych i kulturowych.

 

Niewątpliwie prowadzenie takich badań współcześnie wymaga co najmniej uwzględnienia badań komparatystycznych (międzykulturowych, rozwojowych, międzygatunkowych), prowadzonych w psychologii, socjologii i antropologii kulturowej. Następnie konieczne jest podjęcie wysiłku budowania takiego dyskursu w filozofii, który mieści w sobie metodologiczne i treściowe odnoszenie się do badań empirycznych.

Dlatego też do udziału w wykładach i warsztatach zaprosiliśmy specjalistów w zakresie kognitywnych badań lingwistycznych i międzykulturowych z Polski i zagranicy.

 

Organizatorami tego bezprecedensowego wydarzenia są Wydział Filozofii Kognitywistyka KUL oraz Instytut Filozofii UMCS.

 

Komplet pełnych informacji znajduje się na stronie Szkoły www.lsk.kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz do przekazania tej informacji Państwa P.T. Współpracownikom i Studentom.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019, godz. 09:56 - Andrzej Zykubek