W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące finansowania:
 
- dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych KUL, których wiodącą dyscypliną jest filozofia:
 
  • wyjazdów na staż lub wizytę studyjną;
  • przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
  • organizacji międzynarodowej konferencji na KUL w 2019 roku;
  • publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych.

 

- dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych KUL, których wiodącą dyscypliną są nauki teologiczne:

 

  • wyjazdów na staż, wizytę studyjną lub konferencję międzynarodową;
  • przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
  • organizacji międzynarodowej konferencji na KUL w 2019 roku;
  • publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych; przy czym niedostępne są środki na tłumaczenie tekstów. Można ubiegać się o finansowanie korekty językowej, superwizji i kosztów wydania.
     

Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 września 2019 r. w Biurze RID, GG-371.
Z uwagi na czas wakacyjny będziemy przyjmować także wnioski w wersji elektronicznej, podpisane przez wnioskodawcę i zeskanowane. Można je przesyłać na adres: rid@kul.pl.
 
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie:www.kul.pl/rid_regulaminy
 
dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL
 
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:
e-mail: rid@kul.pl  
tel. 81 445 4338