Interpretacyjne problemy Prawa geologicznego i górniczego - tzw. „połowy bursztynu”

(streszczenie)

 

Legal interpretation problems of Geological and Mining Act - so-called "amber fishing" (summary)

 

Интерпретирующие проблемы геологического и горного права – так называемые „улов янтаря” (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2019, godz. 12:03 - Monika Popek